Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Video Gunja iz zraka

Gunju iz zraka možete pogledati na ovoj poveznici.

Video

 

Javni poziv

Javni poziv za program razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina za 2019. godinu

 

Poštovani,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je jučer objavilo Javni poziv za program razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina za 2019. godinu te Vam šaljemo u prilogu link sa svim detaljima i potrebnim obrascima za prijavu i molimo Vas da obavijestite zainteresirane poduzetnike s Vašeg područja o mogućnostima prijave na navedeni Poziv.

https://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-razvoj-malog-i-srednjeg-poduzetnistva-i-obrta-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina-za-2019

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Javni poziv je otvoren do 27. rujna 2019. godine, a intenzitet potpore može dosegnuti i do 100% bespovratnih sredstava. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kn, a najviši 200.000,00 kn.

 

Izmjene i dopune prostornog plana Gunja i Šumanovci

PPUO 2019

DPU Šumanovci

 

Obavijest o provođenju dezinsekcije komaraca aviotretmanom

Promjena rasporeda avio tretiranja je sljedeći:

27.07.2019. (subota) - 2 aviona

Posavski Podgajci, Račinovci, Đurići, Rajevo Selo, Gunja, Drenovci, Vrbanja, Soljani i Strošinci od 05 - 08:00 sati.

 

Općini Gunja petica iz transparentnosti proračuna

Općini Gunja petica iz transparentnosti proračuna

Institut za javne financije predstavio je 3. srpnja 2019. rezultate petog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica.

Prosječna proračunska transparentnost – mjerena je brojem proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama županija, gradova i općina.

Kako bi dobiveni rezultati bili što dostupniji i pregledniji, Institut je objavio interaktivnu kartu koja prikazuje stanje u svim županijama, gradovima i općinama.

U ovom istraživanju općina Gunja dobila je najvišu ocjenu (5) za transparentnost svog proračuna i za komunikacijom sa svojim stanovništvom.
Ovogodišnje priznanje je dokaz da općina Gunja obavlja svoj posao na visokoj transparentnoj razini te da kao takvi možemo biti primjer ostalim općinama i gradovima.

 

Obavijest dobavljačima o obvezi izdavanja e-Računa

 

Obavijest dobavljačima o obvezi izdavanja e-Računa


Poštovani,

obavještavamo Vas da smo od 1. srpnja 2019. obvezni zaprimati i plaćati isključivo eRačune koji su sukladni europskoj normi i koji se dostavljaju putem informacijskog posrednika koji je usklađen s tom normom.

Kao javni naručitelj, više nismo u mogućnosti zaprimati račune ispisane na papiru ili skenirane pa zatim dostavljene putem elektroničke pošte. Preuzimanje računa putem sigurne veze, klikom na poveznicu koju biste nam poslali elektroničkom poštom, također nije prihvatljivo.

Ta se obveza odnosi na sve račune koje zaprimamo za nabavu robe, radova i usluga, neovisno o njihovoj vrijednosti.

Napominjemo da se skenirani račun u pdf-u, koji je dostavljen elektroničkom poštom, ne smatra eRačunom u javnoj nabavi i takve račune ne možemo prihvaćati niti ćemo moći izvršiti plaćanje takvih računa.

Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako biste nam od 1. srpnja 2019. mogli izdavati eRačun u skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 94/18).

Popis informacijskih posrednika koji su se povezali s Financijskom agencijom (u nastavku teksta: FINA), kao centralnom platformom za izdavanje eRačuna, objavljuje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na svojoj mrežnoj stranici: https://www.mingo.hr/page/kategorija/e-racun.

Za manje poduzetnike, koji se možda neće odlučiti za informacijske posrednike, FINA je razvila posebnu aplikaciju.

Tom je aplikacijom omogućeno izdavanje eRačuna sukladno zahtjevima iz Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, koji su prihvatljivi za javne naručitelje.

Više o tome možete pročitati na poveznici: https://www.fina.hr/e-racun-za-poslovne-subjekte.

Privremene i okončane situacije u graditeljstvu više se neće smatrati računom, već se izdaju kao prateće isprave i prilažu eRačunu. Takve prateće isprave mogu biti skenirane i priložene eRačunu, ali se sam račun mora ispostaviti u formi eRačuna.

Ovu obavijest dajemo u želji da Vam olakšamo prijelaz na nov način poslovanja s javnim naručiteljima.

U očekivanju uspješne poslovne suradnje, srdačno Vas pozdravljamo!

OPĆINA GUNJA

 

 

PRIRODNA NEPOGODA 2019.g.

O B A V I J E S T

PROGLAŠENJE PRIRODNE NEPOGODE – OLUJNI I ORKANSKI VJETAR

Obavještavamo Vas da je Županija Vukovarsko – srijemska proglasila prirodnu nepogodu na području Općine Gunja izazvanu olujnim i orkanskim vjetrom.

NASTALU ŠTETU MOŽETE PRIJAVITI U

OPĆINI GUNJA,VLADIMIRA NAZORA 317B, GUNJA

OD 09,00 DO 14,00 sati

u razdoblju od 10.07. do 17.07.2019.g.

ZA PRIJAVU ŠTETE POTREBNO JE DOSTAVITI:

- OBRAZAC PRIJAVA ŠTETE – (obrazac možete preuzeti u Općini )

- PREGLED PODATAKA IZ UPISNIKA LIST A I LIST B

- ODGOVARAJUĆI ZK ULOŽAK, POSJEDOVNI LIST AKO NIJE POLJOPRIVREDNIK U UPISNIKU   POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA ILI DRUGI DOKAZ DA JE VLASNIK U POSJEDU ODGOVARAJUĆE   POLJOPRIVREDNE POVRŠINE ILI NEKRETNINE

- PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE I OIB

- PRESLIKU OPG ISKAZNICE ILI RJEŠENJE O UPISU GOSPODARSTVA

- PRESLIKU KARTICE TEKUĆEG RAČUNA ILI ŽIRO RAČUNA (IBAN)

ODLUKA o proglašenju prirodne nepogode od olujnog i orkanskog vjetra na području Općine Drenovci, Općine Gunja, Općine Stari Mikanovci

 

ELEKTRONIČKO IZDAVANJE RAČUNA

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Općina Gunja je, kao naručitelj, od

01.07.2019.g. obvezna zaprimati račune isključivo u obliku e- računa.

OBAVIJEST DOBAVLJAČIMA

 

E-SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II““.

Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, Investicijskog prioriteta 1b, specifičnog cilja 1b1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a njime će se državne potpore dodjeljivati poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz potpore za projekte istraživanja i razvoja i regionalne potpore za ulaganje.

Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“

 

OBAVIJEST

Veterinarska stanica d.o.o. Županja vršit će dezinsekciju komaraca u Gunji dana 15.06.2019.g.(subota) od 17,00 do 21,30. Dezinsekcija će se obavljati sa zemlje. Metoda aplikacije je toplo zamagljivanje.

 

OPĆINA GUNJA

 

DOBRO JUTRO HRVATSKA

Načelnik Općine Gunja, Anto Gutić nakon snimanja emisije "Dobro jutro Hrvatska" u ugodnom društvu voditelja i načelnice Općine Vela Luka, Katarine Gugić

 

DOBRO JUTRO HRVATSKA

Sutra 29.05.2019.g. u 8:10 h gost emisije "Dobro jutro Hrvatska" načelnik općine Gunja gosp. Anto Gutić.

Ne propustite!!!

 

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE GUNJA

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Općine Gunja

 

OBAVIJEST MINISTARSTVA FINANCIJA

 

 

Poštovani,

ovim putem izvješćujem kako je Državno povjerenstvo za procjenu štete

od elementarnih nepogoda donijelo Zaključak o prihvaćanju prosječnih

prinosa i cijena poljoprivrednih kultura za razdoblje od 1. travnja 2019.

do 31. ožujka 2020. godine.

Cijene i prinosi evidentirani su u Registru šteta, te objavljeni na stranicama

Ministarstva financija na slijedećoj adresi:

http://www.mfin.hr/hr/cijene-i-prirodi-po-zupanijama

Također, na stranicama Ministarstva financija objavljeni su i podaci o

izvornim prihodima jedinica lokalnih samouprava, na slijedećoj adresi:

http://www.mfin.hr/hr/izvorni-prihodi-jls-u-republici-hrvatskoj

 

 

 

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

 

POTPISAN UGOVOR O SUFINANCIRANJU IZGRADNJE JAVNE (LED) RASVJETE

 

Načelnik Općine Gunja Anto Gutić, mag.nov. potpisao je 21.05.2019.g. sa Ministarstvom regionalnog razvoja

i fondova Europske unije u Zagrebu Ugovor o sufinanciranju prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice (PORLZ).

Općina Gunja je dobila 400.000,00 kn za izgradnju javne (led) rasvjete na području Čarda – Velebit.

Odobreni iznos je ujedno i najveći iznos kojeg su općine i gradovi dobili, te smo time posebno sretni i zadovoljni.

Cijeli projekt će koštati malo preko 600.000,00 kn. Razliku će Općina Gunja financirati vlastitim sredstvima.

Radovi će započeti ovo ljeto. Najkasniji mogući završetak radova je 31.03.2020.g. Uvjereni smo da će ipak

svi radovi biti okončani ove godine.

 

 

OTVORENJE OBNOVLJENOG VODOCRPILIŠTA

U prigodi obilježavanja pete godišnjice poplave tvrtka GUNJANSKA ČISTOĆA d.o.o.
i Općina Gunja upriličile su u petak, 17. svibnja 2019.godine, prigodno otvorenje
obnovljenog vodocrpilišta u Gunji koje je tijekom poplave 2014.godine
u potpunosti devastirano a sada je doživjelo svoju temeljitu obnovu.
U ime Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvorenju
je nazočila pomoćnica ministrice Katica Mišković, dipl.ing.građ.,
koja je presijecanjem vrpce i službeno otvorila obnovljeno vodocrpilište.

 

PROJEKT: OBNOVA VODOCRPILIŠTA-POSLIJE POPLAVE

 

PROJEKT:  OBNOVA VODOCRPILIŠTA-POSLIJE POPLAVE

Prema Programu za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture

Krajem mjeseca travnja 2019.godine završeni su radovi na obnovi vodocrpilišta u Gunji koje je tijekom poplave 2014.godine u potpunosti devastirano. Projektom je ostvaren planirani cilj kako bi se mještanima Gunje osigurala zdrava i pitka voda kao i stalna sigurnost u vodoopskrbi naselja.

Sažetak provedenih aktivnosti na projektu:

- Sanacija zdenca i pripadajuće opreme u zdencu,

- Popravak i instalacija opreme za pripremu komprimiranog zraka i zraka za pranje filtara,

- Popravak i instalacija sustava tlačnih crpki

- Popravak i instalacija mjerne opreme,

- Popravak i sanacija aeracije,

- Popravak i sanacija električne sklopne opreme

- Uhodavanje i praćenje rada biološkog sustava filtracije.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

 

Vrijednost projekta iznosi ukupno 486.000,00 kuna, od kojeg iznosa je odobreni doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU sufinanciralo 250.937,72 kn (52%) a doprinos Općine Gunja je 235.062,28 kn (48%).

Fotogalerija

 

 

PROGRAM OBILJEŽAVANJA PETE GODIŠNJICE POPLAVE

 

Izložba fotografija poplave u Gunji

 

Otvorenje knjižnice u Gunji

 

SRETAN USKRS ŽELI VAM OPĆINA GUNJA!

Sretan Uskrs želi Vam Općina Gunja !

 

UREDOVNO VRIJEME I DEŽURSTVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

UREDOVNO VRIJEME I DEŽURSTVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

 

- RJEŠENJE O IMENOVANJU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE GUNJA

 

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 25. ožujka 2019. god. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u “Narodnim novinama” broj 30/19 od 26. ožujka 2019. god.

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 26. svibnja 2019. god.

Objavu biračima vezanu za raspisivanje izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske možete pogledati  ovdje - OBJAVA BIRAČIMA


Služba za opću upravu

URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

 

Javni poziv redovnim studentima s područja VSŽ za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufina

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za sport, mlade i demografiju objavio Javni poziv redovnim studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza za akademsku godinu 2018/2019.

Javni poziv objavljen je na stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr, link http://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-redovnim-studentima-s-podrucja-vsz-za-podnosenje-prijava-za-ostvarivanje-prava .

 

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKI SREDSTAVA UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE GUNJA ZA 2019.g.

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Gunja za 2019.g.

TABLICA 1. I 2.

 

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gunja za razdoblje od 2018. do 2025.g.

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gunja za razdoblje od 2018. do 2025.g.

 

Plan upravljanja imovinom Općine Gunja za 2019.g.

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gunja za 2019.g.

 
 
 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA SU/FINANCIRANJA UDRUGA U 2019.g.

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA SU/FINANCIRANJA UDRUGA U 2019.g. IZ PRORAČUNA OPĆINE GUNJA

 

ODLUKA O KONCESIJI

ODLUKA o koncesiji za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih vida iz sabirnih i septičkih jama

na području Općine Gunja.

Zapisnik i Odluku možete pregledati na linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2191787

 

savjetovanje za Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gunja

Obavještavamo kako je savjetovanje za Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gunja za razdoblje od 2018.do 2025. godine i Plan upravljanja imovinom za 2019. godinu otvoreno i traje od 24.12.2018. do 24.01.2019. godine (30 dana).

Savjetovanja možete pogledati na linku:

STRATEGIJA https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/052a58ad-eb3f-448f-98c0-d61290d6e965

PLAN https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/93430536-dd16-471c-ad19-bc6109f222d0

 

Prostorni plan Općine Gunja

Prostorni plan Općine Gunja

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GUNJA

PPUO GUNJA KN1 - I. IZMJENE I DOPUNE

PPOU GUNJA KN2 - I. IZMJENE I DOPUNE

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - II. IZMJENE I DOPUNE PPUO GUNJA

Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade prijedloga

II. IZMJENE I DOPUNE Prostornog plana uređenja Općine Gunja

 
More Articles...
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 6

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner