Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OBAVIJEST

POZIVAJU SE VLASNICI NEKRETNINA

KOJI IMAJU VIŠAK STAMBENOG PROSTORA ILI NEKRETNINU

NA PODRUČJU OPĆINE GUNJA, A KOJU SU U MOGUĆNOSTI

DATI U NAJAM OSOBAMA KOJE NEMAJU RIJEŠENO STAMBENO

PITANJE DA SE JAVE U OPĆINU GUNJA RADI DALJNJIH UPUTA.

 

Javni natječaj za zamjenu nekretnina

Javni natječaj za zamjenu nekretnina možete preuzeti ovdje

 

ELEMENTARNA NEPOGODA - SUŠA 2015.godina

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE GUNJA

 

Temeljem Odluke o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane sušom, obavještavaju se mještani Općine Gunja da se PRIJAVE ŠTETE OD SUŠE U 2015. g. ZAPRIMAJU U PROSTORIJAMA OPĆINE GUNJA, VLADIMIRA NAZORA 317 B, OD 19.08.2015. - 26.08.2015. U VREMENSKOM PERIODU OD 08,00 - 14,00 SATI.

Prijavitelji su obavezni donijeti:

- poljoprivredni upisnik

- ugovor o zakupu

- posjedovni ili vlasnički list

- policu osiguranja usjeva

- kopiju osobne iskaznice

- kopiju tekućeg računa

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta

od elementarnih nepogoda

Odluku o proglašenju elementarne nepogode suša možete preuzeti ovdje

 

Polugodišnje financijsko izvješće - Stjepan Lučić

Polugodišnje financijsko izvješće Stjepana Lučić za razdoblje od 01.01.2015. - 30.06.2015. god. možete preuzeti ovdje

 

Polugodišnje financijsko izvješće - Anto Gutić

Polugodišnje financijsko izvješće Ante Gutića za razdoblje od 01.01.2015. - 30.06.2015.god. možete preuzeti ovdje

 

Polugodišnje financijsko izvješće - Alen Džomba

Polugodišnje financijsko izvješće Alena Džombe za razdoblje 01.01.2015.-30.06.2015. možete preuzeti ovdje

 

OBAVIJEST SREDNJOŠKOLCIMA

Zbog izvanrednih okolnosti i iznimno velikih potreba općine Gunja nastalih kao posljedica poplave 2014. godine, na inicijativu gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, Grad Zagreb osigurat će u Proračunu Grada Zagreba sredstva za udžbenike i za školsku godinu 2015./2016., za potrebe učenica i učenika osnovnih i srednjih škola s područja općine Gunja.

MOLIMO UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA DA DOSTAVE U OPĆINU GUNJA, Vladimira Nazora 317b, Gunja, SVOJE OSOBNE PODATKE

(ime i prezime učenika, datum rođenja, ime i prezime majke/oca, adresu stanovanja, naziv srednje škole, adresu škole, cijenu kompleta udžbenika, potvrdu o upisu u školu i razredni odjel) NAJKASNIJE DO ČETVRTKA

( 16. srpnja 2015.g. do 15,00 sati)

 

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA - RADIONICA

Hrvatska gospodarska komora - RADIONICA - SME - Instrument

 

OBAVIJEST O DODJELI ZAKUPA NA PODRUČJU OPĆINE GUNJA

Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je 23 Odluke o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gunja. Obavijest o dodjeli zakupa na području Općine Gunja možete preuzeti ovdje.

 

Rezultati izbora nacionalnih manjina

Rezultate izbora za članove vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Gunja i

Rezultate izbora predstavnika srpske nacionalne manjine u Općini Gunja možete preuzeti ovdje

 

Godišnji financijski izvještaj - Alen Džomba

Godišnji financijski izvještaj Alena Džombe možete preuzeti ovdje

 

Godišnji financijski izvještaj - Stjepan Lučić

Godišnji financijski izvještaj Stjepana Lučić možete preuzeti ovdje

 

Godišnji financijski izvještaj - Anto Gutić

Godišnji financijski izvještaj Ante Gutića možete preuzeti ovdje

 

Izborna lista za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Gunja i Rješenja

Izbornu listu za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Gunja i Rješenja možete preuzeti ovdje

 

Izborna lista za izbor predstavnika srpske nacionalne manjine i Rješenje

Izbornu listu za izbor predstavnika srpske nacionalne manjine u Općini Gunja i Rješenje možete preuzeti ovdje

 

Rješenje o imenovanju biračkog odbora za biračko mjesto broj 2

Rješenje o imenovanju biračkog odbora za biračko mjesto broj 2 možete preuzeti ovdje

 

Rješenje o imenovanju biračkog odbora za biračko mjesto br. 1

Rješenje o imenovanju biračkog odbora za biračko mjesto broj 1 možete preuzeti ovdje

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje o određivanju biračkih mjesta možete preuzeti ovdje

 

Dodatno pojašnjenje o zaštićenim računima

DODATNO POJAŠNJENJE O ZAŠTIĆENIM RAČUNIMA


Ovim putem želimo pojasniti svim korisnicima potpora čiji su računi pod ovrhom da su sredstva potpore poljoprivredi do iznosa od 50.000 kuna oslobođena od ovrhe (čl. 141 Zakona o poljoprivredi). Kako bi iskoristili pravo na oslobođenje od ovrhe na potpore (odnosi se na  potpore za izravna plaćanja, mjere ruralnog razvoja i mjere zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda), korisnici čiji su računi na koje im se potpora isplaćuje blokirani radi provedbe ovrhe, moraju otvoriti zaštićeni račun i to na sljedeći način:

1)     Ako novac primaju na žiro račun građana (fizičke osobe) koji počinje brojevima „311“ tada otvaranje zaštićenog račun za primanje potpore moraju zatražiti u FINA-i.

2)     Ako novac primaju na poslovni račun koji počinje brojevima „11“  tada se trebaju javiti banci i zatražiti otvaranje zaštićenog računa na koji će se moći izvršiti isplata potpore.

Potrebno je dostaviti podatke o obadva računa regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prema mjestu prebivališta korisnika, kako bi se mogle provoditi isplate u skladu sa Zakonom o poljoprivredi.

Potrebno je učiniti navedeno najkasnije do 03. lipnja 2015. godine.

 

Ujedno podsjećamo sve poljoprivrednike koji podnose Jedinstveni zahtjev za potporu za izravna plaćanja, da je rok za podnošenje jedinstvenih zahtjeva ove godine produžen do 15.6.2015. godine.

 

Podmjera 6.3.

ZAPOČELO ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA PODMJERU 6.3.

 

Sa danom 12. svibnja 2015. započeo je rok za popunjavanje i podnošenje Zahtjeva za potporu za podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja RH, putem AGRONET sustava.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i tekstom natječaja.

Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Zadnji dan za podnošenje zahtjeva za potporu je 12. srpanj 2015.godine.

 

Prihvatljive aktivnosti i sve ostale važne informacije možete pogledati ovdje.

 

Produljenje roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu 2015.g.

Produljenje roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu 2015. godine

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava sve poljoprivrednike koji podnose jedinstveni zahtjev za potporu za izravna plaćanja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i IAKS mjerama ruralnog razvoja da se rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu za 2015. godinu iz članka 6. stavka 1. Pravilnika za provedbu programa izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine br. 35/2015) produljuje do 15. lipnja 2015. godine.

Također, do 15. lipnja 2015. godine produljuje se rok za izmjene i dopune već podnesenog jedinstvenog zahtjeva za potporu iz članka 7. stavka 1. Pravilnika. Konačni datum za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu nakon redovnog roka (zakašnjeli zahtjevi uz smanjenje plaćanja iz članka 8. Pravilnika) je 10. srpanj 2015. godine.

 

 

 

Prijavnica - savjet mladih

PRIJAVNICU - Savjet mladih možete preuzeti ovdje

 

Zaključci koordinacijskog sastanka o obnovi poplavljenih kuća

Zaključke koordinacijskog sastanka o obnovi poplavljenih kuća možete pročitati ovdje.

 

JAVNI POZIV - SAVJET MLADIH

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih

Općine Gunja možete preuzeti ovdje

 

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA - JAVNI POZIV

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv fizičkim osobama

za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Javni poziv, potrebnu dokumentaciju, popis ovlaštenih certifikatora, kao i

prijavni obrazac možete pogledati ovdje

 

JAVNI NATJEČAJ - ZAKUP

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GUNJA

N A Č E L N I K


KLASA: 320-02/15-01/595

UR.BROJ: 2212/07-15-02

Gunja, dana 07. travnja 2015. godine

Na temelju članka 35. stavak 2. i 8. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gunja, KLASA: 320-02/15-01/595, UR.BROJ: 2212/07-15-01 od 31. ožujka 2015. godine, Općinski načelnik Općine Gunja dana 07. travnja 2015. godine raspisuje:


JAVNI NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gunja

I.

PREDMET NATJEČAJA

(1) Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Gunja koje se nalazi u poduzetničkoj zoni „Velebit“, ukupne površine od 12,20 ha, i to:

- kč. br. 2558/1 Gaj put, površine od 5805 m2,

- kč. br. 2558/2 Gaj oranica, površine od 37193 m2,

- kč. br. 2558/3 Gaj put, površine od 2014 m2,

- kč. br. 2558/4 Gaj oranica, površine od 26115 m2,

- kč. br. 2558/5 Gaj put, površine od 11669 m2,

- kč. br. 2558/7 Gaj put, površine od 2050 m2,

- kč. br. 2558/8 Gaj oranica, površine od 11575 m2,

- kč. br. 2558/9 Gaj put, površine od 6523 m2,

- kč. br. 2558/10 Gaj oranica, površine od 19059 m2,

 

Napomena* - kč.br. 2558/1, 2558/3, 2558/5, 2558/7, 2558/9 u naravi čine obradivo poljoprivredno zemljište.

(2) Ponuda se mora staviti za sve čestice navedene u stavku 1. zajedno, jer su kao zemljišna cjelina predmet zakupa.

(3) Početna cijena zakupa poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se u iznosu od 500,00 kn/ha godišnje.

II.

UVJETI NATJEČAJA

(1)Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Gunja iz ovog natječaja daje se u zakup na rok: do kraja vegetacijske godine 2015., a regulirat će se ugovorom o zakupu poljoprivrednog zemljišta .

(2) Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva (OPG), koje uplate jamčevinu, s tim da se prednost pri zakupu navedenog  poljoprivrednog zemljišta daje fizičkim i pravnim osobama sa područja Općine Gunja.

(3) Jamčevina iznosi 1.000,00 kuna i uplaćuje se na žiro račun Općine Gunja broj HR1124850031814100007, model HR68, poziv na broj 7706-OIB , uz naznaku svrhe uplate: ”Jamčevina za natječaj – zakup općinskog zemljišta ”.

(4) Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalim sudionicima u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

(5) Ponuda se dostavlja osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Gunja, Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja, s naznakom:

Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Gunja - NE OTVARATI!“.

(6)Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na službenim stranicama i oglasnoj ploči Općine Gunja. Ponude zaprimljene nakon navedenog roka smatrati će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

(7)Pismena ponuda obvezno mora sadržavati:

a) ime, prezime, adresu te OIB ponuditelja za fizičke osobe, odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta ili OPG-a za pravne osobe

b) presliku osobne iskaznice ponuditelja za fizičke osobe, odnosno izvod iz sudskog registra ili obrtnice ili upisnika OPG-a za pravne osobe,

c) dokaz o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

d) ponuđeni iznos godišnje zakupnine u kunama/hektaru za čestice koje su predmet zakupa kao zemljišna cjelina,

e) potvrdu Općine Gunja da podnositelj ponude nema neplaćenih dospjelih obveza prema proračunu Općine Gunja ni po kojoj osnovi,

f)  presliku dokaza o uplati jamčevine,

g) broj (IBAN) bankovnog računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ponuditelju koji ne uspije na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gunja.

h) gospodarski program.

(8) Zakašnjele ponude, nepotpune ponude, ponude podnositelja koji ne ispunjavaju tražene uvjete, i zajedničke ponude isključiti će se iz sudjelovanja u postupku natječaja.

(9) Javno otvaranje ponuda održati će se 17.04.2015. u 11:00 sati u prostorijama Općine Gunja.

III.

UVJETI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

(1) Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema sljedećem redoslijedu:

1.nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

2.pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

3.ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

(2) Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete i da ponudi priloži gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine.

(3) Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:

- gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,

-obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak

(dokaz: rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),

-potvrda transakcija „117“ ili „131“ koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,

-obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),

-pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),

- uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne službe Ministarstva unutarnjih poslova

(4) Najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda koja ispunjava uvjete iz natječaja i koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu za zakup.

(5) Odluku o izboru najpovoljnije ponude, na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka, donosi Općinsko vijeće. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

(6) Na temelju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, općinski načelnik sklapa ugovor o zakupu.

(7) Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude ili zaključenja Ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a predmetno poljoprivredno zemljište će se dodijeliti slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

IV.

PONIŠTENJE NATJEČAJA

(1) Općina Gunja zadržava pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, niti je obvezna objasniti razloge takve odluke.

NAČELNIK OPĆINE GUNJA:

 

Hrvoje Lucić, dipl.ing.šumarstva

 

Izobrazba o održivoj uporabi pesticida

Savjetodavna služba će provoditi izobrazbu kroz trodnevne tečajeve, prema 15-satnom programu odobrenom od Ministarstva poljoprivrede. U sklopu izobrazbe polaznici dobivaju Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja.


Cijena izobrazbe u organizaciji Savjetodavne službe određena je Cjenikom o visini naknada:

  • Naknada za provedbu osnovne izobrazbe      300,00 kn
  • Naknada za polaganje ispita                          50,00 kn
  • Naknada za izdavanje iskaznice                     30,00 kn
  • UKUPNO                                                    380,00 kn


Savjetodavna služba kao javna ustanova nije obveznik PDV-a pa se na navedene naknade PDV ne obračunava. Naknade troškova uplaćuju se uplatnicom u ukupnom iznosu prije početka tečaja.Prilikom prijave treba ponijeti svjedodžbu zadnje završene škole, osobnu iskaznicu i OIB za popunjavanje prijavnice.


Tečaj traje tri dana po pet školskih sati, a zadnji sat je pismeni ispit. Prvi tečaj u Gunjiodržat će se od 2. do 4. ožujka 2015. u maloj dvorani Osnovne škole „Antun i Stjepan Radić“ od 10.00 do 14.15 sati.


Prijaviti se možete u uredu Savjetodavne službe u Drenovcima, a sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 032/862-804 ili na mobitel 091/4882-843 (Marina Kalistović). Dokumente potrebne za prijavu (svjedodžba, osobna iskaznica, OIB, kontakt telefon ili mobitel) možete predati i u Općini Gunja kod Lidije Ćurić.


Primjer za popunjavanje uplatnice:

 

 

 

OGLAS - JAVNI RADOVI

OIB: 80621259595

KLASA: 022-05/15-01/141

UR.BROJ: 2212/07-15-01

Gunja, 21. siječnja 2015. godine

 


Na temelju ukazane potrebe načelnik Općine Gunja objavljuje

 


O   G   L   A   S


za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Gunja, s početkom rada po odobrenju zahtjeva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, radi obavljanja poslova u Programu komunalnih javnih radova - otklanjanje posljedica elementarne nepogode izazvane poplavama:

-   za 54 izvršitelja na određeno vrijeme – radnik na održavanju čistoće,

a sve prema Programu komunalnog javnog rada – otklanjanje posljedica elementarne nepogode izazvane poplavama i mjerama i ciljanim skupinama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme.

Radno iskustvo: nije važno.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad.

Kratak opis poslova :

- radnik će obavljati poslove javnih radova vezane uz pomoć otklanjanja posljedica elementarne nepogode sukladno Programu javnih radova – otklanjanje posljedica elementarne nepogode .

I.          Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo.

- zdravstvena sposobnost,

-  najmanje završena osnovna škola.

II.         Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:

- moraju biti prijavljeni u evidenciju nezaposlenih s prebivalištem na području Općine Gunja.

III.         Kandidati su u prijavi na oglas dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa:

- zamolba sa životopisom,

- preslika domovnice,

- preslika osobne iskaznice,

- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

- dokaz o ispunjavanju kriterija (uvjerenje, potvrda i dr.)

IV.        Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

V.         Prijave na oglas podnose se osobno ili putem pošte (preporučenom pošiljkom) u roku od 8 (osam)  dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Gunja, a najkasnije do 29.01.2015.godine na adresu:

Općina Gunja, Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja, sa naznakom „za oglas-javni radovi“.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na tel. 032/ 882-100.

VI.        Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VII.       O rezultatima izbora i o početku rada kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAČELNIK OPĆINE GUNJA

 

Hrvoje Lucić, dipl. ing. šumarstva

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA

OBAVJEŠTAVAJU SE MJEŠTANI OPĆINE GUNJA DA ĆE SE DIJELITI

MANDARINE DANAS 2.1.2015. g. PETAK ISPRED ZGRADE

ŠUMARIJE GUNJA IZMEĐU 12:30 I 13 SATI

 

Edukativna radionica

Edukativna radionica

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA

OBAVJEŠTAVAJU SE MJEŠTANI OPĆINE GUNJA DA ĆE SE DIJELITI

MANDARINE DANAS 04.12.2014. g. ČETVRTAK ISPRED ZGRADE

ŠUMARIJE GUNJA OKO 17,00 SATI

 

Kamion Djeda Mraza

KLIKOM NA SLIKU MOŽETE POGLEDATI PREZENTACIJU !!!

Kamion Djeda Mraza

 

ODLUKA o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

KLASA: 021-05/14-01/ 2239

UR.BROJ: 2212/07-14-01

Gunja, dana 14. studenog 2014. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 29. Statuta Općine Gunja (Službeni vjesnik, br. 03/13, 05/13,10/13), a u skladu s člankom 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj sjednici održanoj dana 14. studenog 2014. godine donosi

ODLUKU O PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

PREDMET ODLUKE

Članak 1.

(1) U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima, ovom Odlukom se uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa i  to:

- za nabavu robe i usluga, te radova procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kn,

- za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn,

- za nabavu radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn,

tzv. bagatelne vrijednosti (u daljnjem tekstu: bagatelna nabava) a za koje sukladno čl.18. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14, u daljnjem tekstu: Zakon) ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave, te se uređuje način i postupak koji prethodi preuzimanju obveza na teret proračuna Općine Gunja.

(2) Izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

(3) Ovlašteni predstavnici za provedbu postupka bagatelne nabave su općinski načelnik i pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela u Općini, odnosno osoba koju općinski načelnik za to posebno ovlasti.

PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE NABAVE

Članak 2.

.

(1) Nabavu roba i usluga u vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn bez PDV-a, i radova u vrijednosti od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn bez PDV-a, načelnik Općine Gunja provodi:

- dostavom Zahtjeva za prikupljanje ponuda određenom broju gospodarskih subjekata po vlastitom izboru.

- broj gospodarskih subjekata kojima Načelnik upućuje Zahtjev za prikupljanje ponuda ne smije biti manji od tri.

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

· kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih zakona i dr. propisa,

· kod odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka,

· kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,

· kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost, te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja.

(2) Zahtjev za prikupljanje ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta.

(3) Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge, te do 500.000,00 kn za radove, načelnik Općine može objaviti i na internetskim                stranicama Općine ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim propisom ili                pravilima kojima je regulirano obavljanje određenih usluga.

(4) Zahtjev za prikupljanje ponuda najmanje sadrži:

- naziv ponuditelja

- naziv javnog naručitelja Općine Gunja

- naziv i opis predmeta nabave i tehničke specifikacije

- procijenjenu vrijednost nabave

- kriterij za odabir ponude

- rok za dostavu ponude (datum i vrijeme)

- način dostavljanja ponuda

- način izvršenja (narudžbenica ili ugovor)

- adresu na koju se ponude dostavljaju

- internetsku adresu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija, ako je potrebno

- kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte

- podredno datum objave zahtjeva na internetskim stranicama

(5) Rok za dostavu ponuda iznosi minimalno dva dana od dostavljenog poziva na                 dostavu ponuda, ako se radi o nabavi roba i usluga u vrijednosti od 70.000,00 kn do                 200.000,00 kn bez PDV-a odnosno minimalno osam dana ako se radi o radovima u vrijednosti od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn bez PDV-a.

(6) Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda za bagatelne nabave može odrediti uvjete                  pravne i poslovne sposobnosti koje ponuditelj dokazuje i to: upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

(7) Upis u odgovarajući registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva na dostavu ponuda.

(8) Ponuditelji moraju dostaviti svoje ponude najkasnije do isteka roka za dostavu ponude, bez obzira na način dostave ponude.

(9) Ponude dostavljene na temelju objavljenog zahtjeva za prikupljanje ponuda na internetskim stranicama, uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju zahtjeva za prikupljanje ponuda upućenog gospodarskim subjektima.

(10) Otvaranje ponuda kod postupaka bagatelne nabave može biti javno, ako je tako propisano u uvjetima bagatelne nabave. Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika naručitelja. Otvaranje ponuda vršit će najkasnije dva radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

(11) Ovlašteni predstavnici Općine Gunja izrađuju zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Na temelju zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda vršitće se odabir ponuda te donijeti Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude koji se temelji na kriteriju za odabir ponude.

(12) Putem obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, odabire se najpovoljniji ponuditelj nakon čega će se pristupiti sklapanju Ugovora i/ili slanju narudžbenice.

(13) Rok za odabir najpovoljnije ponude iznosi do osam dana od dana otvaranja ponuda.

(14) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sadrži: naziv naručitelja, predmet nabave, procijenjenu vrijednost nabave, naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana i cijenu odabrane ponude.

(15) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude naručitelj je obvezan dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način.

PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE

VRIJEDNOSTI MANJE OD 70.000,00 KN

Članak 3.

(1) Ukoliko se obvezno-pravni odnos zasniva za robu, radove i usluge vrijednosti manje od 70.000,00 kn, Općinski Načelnik provodi postupak na sljedeći način: izdavanjem narudžbenice.

(2) Narudžbenica mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

- ime i prezime odnosno tvrtka i sjedište, OIB osobe s kojom će se zasnovati obvezno pravni odnos

- vrsta robe, radova ili usluga za izvršenje kojih nastaje obvezno pravni odnos

- potpis i pečat Općinskog Načelnika.

Članak 4.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o provedbi postupka javne bagatelne vrijednosti, KLASA: 021-05/13-01/2270, UR.BROJ: 2212/07-13-01, od 27. prosinca 2013. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Alen Džomba

 

Obavijest poljoprivrednicima

O B A V I J E S T

Obavještavaju se svi zainteresirani za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Gunja da će se edukacijski sastanak vezan za popunjavanje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta i izradu gospodarskog programa održati u petak 05. prosinca 2014 godine u prostorijama Općine sa početkom u 11h.

 

Općina Gunja

 

Odluka o imenovanju osobe za informiranje

KLASA: 008-01/14-01/2347

URBROJ: 2212/07-14-01

Gunja, 28. studenog 2014.godine

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine« br. 25/13.) Općinski načelnik Općine Gunja dana 28. studenog 2014.godine, donio je

O D L U K U

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Članak 1.

MARIJAN VAREŠEVAC, referent-tajnik Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja određuje se za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje:

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

- unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u

službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Općine Gunja,

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih

Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Članak 3.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: korisnik) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Gunja.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev podnosi se osobno ili poštom na adresu: Općina Gunja, 32260 Gunja, Vladimira Nazora 97, te putem elektronske pošte: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript .

Usmeni zahtjev podnosi se osobno kod službenika za informiranje, na adresi Gunja, V.Nazora 97. O usmenom zahtjevu sastavlja se službena bilješka. Zahtjev se može podnijeti i putem telefona broj 032/ 882-100 službeniku za informiranje.

Pisani i usmeni zahtjevi mogu se podnijeti svakog radnog dana u vremenu od 7.00 do 15.00 sati.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje od 2009. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općine Gunja i u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

Općinski načelnik:

 

Hrvoje Lucić, dipl.ing.šumarstva

 

Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište

Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zamljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gunja.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrasca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe.

Prije ispunjavanja obrazca Gospodarskog programa predlažemo da se detaljno prouče Upute za ispunjavanju Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zamljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13).

Javni poziv

Prilog 1 - obrasci gospodarskog programa

Prilog 2_popis dokumentacije

Prilog 3

Upute za ispunjavanje gospodarskog programa

 

TESTIRANJE KANDIDATA

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GUNJA

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa

Klasa: 112-03/14-01/2269

Urbroj:  2212/07-14-02

Gunja, 14. studenog 2014. godine

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA

POVODOM OGLASA ZA PRIJEM U SLUŽBU OPĆINE GUNJA – JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE GUNJA NA ODREĐENO VRIJEME

ZA RADNA MJESTA: VODITELJ/ICA PROGRAMA POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA I GERONTODOMAĆICA

Temeljem članaka 20., 22. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu Općine Gunja – Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja na određeno vrijeme do 31.12.2014.godine za radna mjesta voditelj/ice programa i gerontodomaćice, poziva kandidate koji su podnijeli prijavu na oglas za prijem u službu a koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa

za dan 24.studenog 2014. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati

u zgradu Općine Gunja, Gunja, Vladimira Nazora 317B

na testiranje za prijem u navedenu službu.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koji se pozivaju na testiranje su:

- za radno mjesto: voditelj/ica programa:

1. Sunčica Čerkezović, Gunja, B.Radića 14

2. Ana Mareljić, Otok, Bana Jelačića 190

3. Slavko Kikić, Gunja, Graničarska 2

- za radno mjesto: gerontodomaćica

1. Nermina Omerović, Gunja, Savska 67

2. Dubravka Šokčević, Gunja, V.Nazora 24

PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, odnosno testiranja, od kandidata će se biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava (osobna iskaznica) radi utvrđivanja identiteta Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Provjera znanja traje 60 minuta.

Za vrijeme provjere znanja testiranjem nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga sredstva komunikacije,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima,

- na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja a njihov rezultat povjerenstvo neće bodovati.

Za provjeru znanja testiranjem kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju je, prema procjeni pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja, moguće provoditi samo s onim kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na provjeri znanja testiranjem. Ukoliko se provodi intervju s kandidatima utvrđuje se interes, profesionalne ciljeve, motivaciju, komunikacijske i druge sposobnosti kandidata.

Izvješće o provedenom testiranju odnosno postupku, potpisano od strane povjerenstva dostavlja se pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela. Uz izvješće se dostavlja i rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Pročelnica donosi rješenje o prijmu u službu koje mora biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

 

POSTUPKA OGLASA

 

NATJEČAJ za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskoga poljoprivrednog fonda

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-14-004 od 3. XI. 2014. (788)

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 05 »Obnavljanje poljoprivrednoga proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 112/2014), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje

NATJEČAJ

za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za podmjeru 5.2 »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« za područja sukladno Odluci o proglašenju elementarne nepogode (Prilog V. ovog natječaja).

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 »Obnavljanje poljoprivrednoga proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 112/2014) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o provedbi mjere 05).

Pravilnik o provedbi mjere 05 dostupan je na mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi mjere 05, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 i ovim natječajem.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi su:

a) sanacija poljoprivrednog zemljišta,

b) građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,

c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,

d) nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,

e) nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,

f) opći troškovi u iznosu do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,

g) označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno prilogu II. ovoga Pravilnika, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Pravilnika o provedbi mjere 05 i ovoga natječaja.

(2) Sredstva potpore za podmjeru 5.2. osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.

(3) Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima iznosi 100%.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU /PROMJENU/ PREDUJAM /ISPLATU

Podnositelj dostavlja Zahtjev za potporu/promjenu/predujam/isplatu zajedno s propisanom dokumentacijom na obrascima koji su prilozi ovog natječaja.

Zahtjevi se podnose preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za EPFRR«.

Zahtjeve korisnici mogu preuzeti s mrežnih stranica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr.

Zahtjevi se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Detaljne upute za podnošenje zahtjeva nalaze se u Pravilniku o provedbi mjere 05 i Vodiču za korisnike potpora iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima«, koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr.

6. OBRADA ZAHTJEVA ZA POTPORU I DONOŠENJE ODLUKA

Zahtjevi za potporu po objavljenom natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

Nakon provedbe administrativne obrade formirat će se rang-lista sukladno članku 14. Pravilnika o provedbi mjere 05, a potom i izdati odluke sukladno članku 15. i 16. Pravilnika o provedbi mjere 05.

7. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 5. studenoga 2014. i traje do 28. studenoga 2014. Zahtjevi pristigli prije i nakon naznačenoga roka neće se razmatrati.

 

OGLAS - POMOĆ U KUĆI

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO- SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GUNJA

KLASA: 112-07/14-01/2147

UR.BROJ: 2212/07-14-01

Na temelju Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ Ministarstva socijalne politike i mladih Zagreb i Ugovora o pružanju socijalnih usluga pomoći u kući sklopljenog sa Ministarstvom socijalne politike i mladih (Klasa: 550-01/14-03/88, Urbroj: 519-05-2-1/7-14-2 od 30. travnja 2014.godine), načelnik Općine Gunja raspisuje

 

O G L A S

 

za prijam u službu dva djelatnika za provođenje Programa „ Pomoć u kući starijim osobama“ na području Općine Gunja (u daljem tekstu: Program) na određeno vrijeme do 31.12.2014.godine za slijedeća radna mjesta:

 

1. voditelj/ica programa – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31.12.2014.godine, puno radno vrijeme

- srednja stručna sprema (SSS), smjer: veterinarski tehničar ili farmaceutski tehničar

- poznavanje rada na računalu (programi: word,exel)

- stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

2. gerontodomaćica – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31.12.2014.godine, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

- osnovnoškolsko obrazovanje (NKV)

- izražena komunikativnost i prilagodljivost timskom radu.

 

I. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz odredbi članaka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

II. Posebni uvjeti za prijem (za radno mjesto voditelj/ice Programa):

- položen vozački ispit B kategorije

 

III. Opis poslova: određen je Zakonom o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13), Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN broj 40/14) i Rješenjem Centra za socijalnu skrb Županja pojedinačno za svakog korisnika.

 

IV. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

V. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua (razgovor).

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

VI. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, obvezni su pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o tome.

 

VII. Kandidati su uz prijavu na oglas dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa:

 

-   zamolba sa naznakom za koje se radno mjesto podnosi

-   životopis,

-   preslika domovnice ili osobne iskaznice,

-   dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba),

-   preslika vozačke dozvole

-   uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo (ne starije od šest mjeseci do dana objave oglasa),

 

VIII. Prijave na oglas podnose se osobno ili putem pošte (preporučenom pošiljkom) u roku od

8 dana od dana objavljivanja oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskoj stranici Općine Gunja , na adresu: Općina Gunja, Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja, s naznakom: »Za oglas – pomoć u kući«.

 

IX. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

X. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

U Gunji, dana 04. studenog 2014. godine

 

Općina Gunja

Načelnik Općine Gunja,

 

Hrvoje Lucić, dipl. ing. šumarstva

 

OBAVIJEST UREDA SA KONTAKT TELEFONIMA

PROGRAM OPREMANJA OBJEKATA U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

S BIJELOM TEHNIKOM I NAMJEŠTAJEM

ZA INFORMACIJE KONTAKTIRATI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE,

UTORKOM I ČETVRTKOM OD 10,00 – 12,00 h ,

NA SLIJEDEĆE TELEFONE:

- 01/6172-578 , MARKO BOLANČA;

- 01/6172-530, IVA MILEŠIĆ;

- 01/6172-510, KARMEN KOVAČIĆ-HALILOVIĆ

PREDUVJET ZA OPREMANJE BIJELOM TEHNIKOM I NAMJEŠTAJEM:

 

DA JE GORE NAVEDENI URED ZAPRIMIO DOKUMENT O ZAVRŠETKU RADOVA OD MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, TE DA SVI KORISNICI KOJI SU U PROGRAMU OBNOVE MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA (ZA OBITELJSKE KUĆE I STANOVE) OSTVARUJU PRAVO NA OPREMANJE. NASTAVNO NA NAVEDENO SVE KORISNIKE ĆE KONTAKTIRATI BILO TERENSKI DJELATNICI UREDA (ZA OBILAZAK) BILO ODABRANI DOBAVLJAČI TVIN ILI KONČAR (ZA ISPORUKU) OVISNO DA LI JE OBJEKT VEĆ OBIĐEN ILI NIJE.

 

OBAVIJEST DJELATNICIMA JAVNIH RADOVA I, II, III i IV GRUPA

OBAVJEŠTAVAJU SE DJELATNICI JAVNIH RADOVA I TO: 1., 2., 3. I 4. GRUPE KOJIMA UGOVORI O RADU I ANEKSI UGOVORA O RADU PRESTAJU DANA 31.10.2014. GODINE DA NAKON NAVEDENOG DATUMA NE TREBAJU DOLAZITI NA POSAO, DO DALJNJE OBAVIJESTI

 

ODLUKA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2321

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenima poplavom za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu (»Narodne novine«, broj 65/14), te članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11 i 12/13), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

I.

U vezi provedbe Odluke Vlade Republike Hrvatske o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenim poplavom za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu (»Narodne novine«, broj 65/14) (u daljem tekstu: Odluka) ovom Odlukom utvrđuje se konačan popis naselja u općinama Vukovarsko-srijemske županije na koje će se odnositi mjere osiguranja pomoći za naknadnu sjetvu, način i uvjeti za utvrđivanja popisa oštećenika, te količine po vrstama potrebnog repromaterijala i pripadajuće novčane vrijednosti temeljem kojih će se izvršiti isplata pomoći oštećenicima.

II.

Na podlozi digitalizirane snimke plavljenja na dan 26. svibnja 2014. godine, a sukladno točki I. stavku 2. Odluke, utvrđuje se popis naselja u općinama na području Vukovarsko-srijemske županije na koje se odnose mjere iz točke I. Odluke:

– Drenovci;

– Đurići;

– Gunja;

– Posavski Podgajci;

– Rajevo Selo;

– Račinovci;

– Soljani;

– Strošinci;

– Vrbanja.

Za područje Požeško-slavonske županije – grada Pleternica za naselja Gradac, Pleternica i Brodski Drenovac, te za područje Sisačko-moslavačke županije – grada Hrvatska Kostajnica za utvrđivanje područja plavljenja koristit će se digitalizirane snimke plavljenja na dan 23. svibnja 2014. godine.

III.

Pravo na sredstva za provedbu naknadne sjetve imaju poljoprivredni proizvođači koji svoje proizvodne površine imaju na područjima općina/gradova/naselja iz točke II. ove Odluke, upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva i ARKOD, te su u 2014. godini u skladu sa Zakonom o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13 i 107/14) podnijeli Jedinstveni zahtjev za izravnu potporu za 2014. godinu.

Sredstva za provedbu naknadne sjetve dodijelit će se oštećenicima koji su u Jedinstvenom zahtjevu poljoprivrednih površina u 2014. godini imali prijavljene površine pod merkantilnim i/ili sjemenskim ratarskim usjevima (žitarice, uljarice, krmno bilje, ljekovito bilje), povrćem i livadama.

IV.

U skladu s točkom II. i III. Odluke, količine repromaterijala potrebne za naknadnu sjetvu (sjeme, mineralno gnojivo i gorivo), te pripadajuće novčane vrijednosti prema kulturama utvrđene su u Tablici: Troškovi repromaterijala, koja se nalazi u Prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

V.

Obračun prava na sredstva pomoći za naknadnu sjetvu poljoprivrednim proizvođačima/oštećenicima izvršit će se na temelju sljedećeg:

– za općine/gradove/ naselja iz točke II. ove Odluke;

– za poljoprivredne kulture na kojima je prema prostornim podacima Hrvatskih voda došlo do plavljenja poljoprivrednih površina na dan 26. svibnja 2014. godine, odnosno 23. svibnja 2014. godine;

– uvjeta propisanih točkom III. ove Odluke;

– uz primjenu pripadajućih novčanih vrijednosti za pojedine kulture iz točke IV. ove Odluke proporcionalno uz površinu pojedine kulture koja je plavljena;

– u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore »de minimis« u poljoprivrednom sektoru;

– minimalni iznos sredstva pomoći koja će se isplatiti iznosi 50 kn po oštećeniku.

VI.

Tehničko utvrđivanje popisa oštećenika te izračun pripadajućeg iznosa pomoći po oštećeniku za provedbu naknadne sjetve u skladu s ovom Odlukom provesti će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: Agencija za plaćanja).

VII.

Sredstva pomoći za provedbu naknadne sjetve oštećenicima izvršit će se u pripadajućem novčanom iznosu na njihove račune evidentirane u Agenciji za plaćanja.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/14-01/182

Urbroj: 525-07/0570-14-1

Zagreb, 29. rujna 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG:

Tablica: Troškovi repromaterijala

Kultura

sjeme/sadni materijal

gnojivo

gorivo

Repromaterijal

količina/ha

jed. cijena

trošak

količina/ha

jed. cijena

trošak

količina/ha

jed. cijena

trošak

kg/kom/ha

kn/kg/kom

kn/ha

kg/kom/ha

kn/kg

kn/ha

litara/ha

kn/litri

kn/ha

kn/ha

češnjak

1.000

8,00

8.000,00

500

3,75

1.873,54

60

6,41

384,60

10.258,14

duhan

153

12,35

1.889,86

550

4,04

2.219,35

60

6,41

384,60

4.493,81

ječam

200

3,75

750,00

300

3,40

1.018,73

55

6,41

352,55

2.121,28

krumpir

2.700

8,34

22.508,44

500

4,45

2.223,63

60

6,41

384,60

25.116,67

kukuruz

3

454,33

1.362,98

400

4,45

1.778,90

55

6,41

352,55

3.494,44

kukuruz za silažu

3

324,00

972,00

200

3,40

679,16

55

6,41

352,55

2.003,71

kupus

37.250

1,50

55.875,00

600

3,75

2.248,25

60

6,41

384,60

58.507,85

livade

40

46,67

1.866,80

400

4,45

1.778,90

55

6,41

352,55

3.998,25

lubenice

8.000

4,00

32.000,00

400

3,75

1.498,83

60

6,41

384,60

33.883,43

lucerna

30

50,00

1.500,00

1.000

3,40

3.395,78

55

6,41

352,55

5.248,33

ljekovito bilje

20

15,00

300,00

150

3,40

509,37

55

6,41

352,55

1.161,92

mrkva

3

3.080,21

9.240,63

700

3,75

2.622,96

60

6,41

384,60

12.248,18

ostale uljarice*

-

1.406,97

-

1.564,75

55

6,41

352,55

3.324,27

ostale žitarice*

200

4,84

968,75

300

4,45

1.334,18

55

6,41

352,55

2.655,48

ostalo krmno bilje*

-

1.683,40

-

2.587,34

55

6,41

352,55

4.623,29

ostalo povrće*

-

32.969,27

-

2.123,35

60

6,41

384,60

35.477,22

ostalo sjeme*

-

1.291,33

1.334,18

55

6,41

352,55

2.978,06

paprika

41.500

1,50

62.250,00

500

3,75

1.873,54

60

6,41

384,60

64.508,14

pšenica

300

4,00

1.200,00

300

4,45

1.334,18

55

6,41

352,55

2.886,73

rajčica

20.300

1,50

30.450,00

700

3,75

2.622,96

60

6,41

384,60

33.457,56

sjemenski kukuruz

3

454,33

1.362,98

400

4,45

1.778,90

58

6,41

371,78

3.513,67

sjemenska pšenica

300

4,80

1.440,00

300

4,45

1.334,18

55

6,41

352,55

3.126,73

sjemenska soja

100

10,71

1.071,00

200

4,45

889,45

55

6,41

352,55

2.313,00

soja

100

8,93

892,50

200

4,45

889,45

55

6,41

352,55

2.134,50

suncokret

75.000

1.579,26

1.579,26

600

3,75

2.248,25

55

6,41

352,55

4.180,05

šećerna repa

1,85

1.109,00

2.051,65

600

3,75

2.248,25

55

6,41

352,55

4.652,45

uljana repica

1.500

1.749,17

1.749,17

350

4,45

1.556,54

55

6,41

352,55

3.658,26

zob

160

6,81

1.090,00

320

4,45

1.423,12

55

6,41

352,55

2.865,67

 

OGLAS - JAVNI RADOVI

OIB: 80621259595

KLASA: 022-05/14-01/1972

UR.BROJ: 2212/07-14-01

Gunja, 06. listopada 2014. godine

Na temelju ukazane potrebe načelnik Općine Gunja objavljuje

 

O   G   L   A   S

 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Gunja, s početkom rada po odobrenju zahtjeva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, radi obavljanja poslova u Programu javnih radova-otklanjanje posljedica elementarne nepogode izazvane poplavama:

 

-   za 60 izvršitelja na određeno vrijeme – radnik na održavanju čistoće,

a sve prema Programu javnog rada – otklanjanje posljedica elementarne nepogode izazvane poplavama i mjerama i ciljanim skupinama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme.

Radno iskustvo: nije važno.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad.

 

Kratak opis poslova :

- radnik će obavljati poslove javnih radova vezane uz pomoć otklanjanja posljedica elementarne nepogode sukladno Programu javnih radova – otklanjanje posljedica elementarne nepogode .

 

I.             Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo.

- zdravstvena sposobnost,

-  najmanje završena osnovna škola.

II.           Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:

- moraju biti prijavljeni u evidenciju nezaposlenih s prebivalištem na području Općine Gunja.

III.          Kandidati su u prijavi na oglas dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa:

- zamolba sa životopisom,

- preslika domovnice,

- preslika osobne iskaznice,

- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

- dokaz o ispunjavanju kriterija (uvjerenje, potvrda i dr.)

 

IV.          Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

V.            Prijave na oglas podnose se osobno ili putem pošte (preporučenom pošiljkom) u roku od 8 (osam)  dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Gunja, a najkasnije do 14.10.2014.godine na adresu:

Općina Gunja, Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja, sa naznakom „za oglas-javni radovi“.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na tel. 032/ 882-100.

VI.          Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VII.        O rezultatima izbora i o početku rada kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

NAČELNIK OPĆINE GUNJA

 

Hrvoje Lucić, dipl. ing. šumarstva

 

KONCERT ZA GUNJU

Deloitte za Djecu Gunje

Humanitarni koncert za pomoć Gunji

9. listopada 2014. godine u 19:00 sati

Mala dvorana Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog

Konzultantsko-revizorska tvrtka Deloitte organizira humanitarni koncert za pomoć Gunji koji će se održati 9. listopada 2014. godine s početkom u 19:00 sati u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Gošća koncerta bit će naša svjetski priznata violončelistica Ana Rucner, kojoj će se pridružiti Gudački Kvartet Rucner te HKUD Osijek 1862. Sav prihod od koncerta namijenjen je za opremanje igraonice za djecu predškolske dobi te za nabavu potrebne školske opreme.

Koncert će svojim prisustvom uveličati predsjednik Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ivo Josipović.

Igraonicu u kontejnerskom naselju u Gunji svečano će otvoriti pjevačica Ivana Husar Mlinac 14. listopada 2014. godine, te će tom prigodom održati kratki koncert za najmlađe.

Radujemo se Vašem dolasku!

Cijena ulaznice iznosi 200,00 kn po osobi, a može se uplatiti na poseban račun otvoren za tu namjenu:

IBAN račun: HR71 2340 0091 5106 7695 1

 

Više informacija na link

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE GUNJA

OPĆINA GUNJA

O B A V I J E S T

Poštovani mještani Općine Gunja,

Ovim putem izvješćujemo vas da će sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom, HEP Operator distribucijskog sustva d.o.o., pa tako i njegovo distribucijsko područje Elektra Vinkovci, očitavati potrošnju električne energije na brojilima/mjernim uređajima kupaca, sa svrhom utvrđivanja stvarnog stanja potrošnje električne energije.

Stoga vas obaviještavamo da će zaposlenici Elektre Vinkovci

dana 30. rujna 2014. godine provoditi redoviti postupak očitanja brojila kupaca u naselju Gunja.

Stoga vas molimo da istima omogućite neometano obavljanje navedenog posla.

 

Unaprijed zahvaljujemo na razumjevanju i suradnji.

 

HOMEOPATSKA TERAPIJA

POD  POKROVITELJSTVOM  OPĆINE  GUNJA

INDIVIDUALNA  HOMEOPATSKA  TERAPIJA


Kao uvod u projekt održat će se u subotu,  27. rujna  2014. godine u 12 sati

u Osnovnoj školi „Antun i Stjepan Radić“, M.Krleže 2, Gunja

predavanje HOMEOPATIJA - PRIRODNA TERAPIJA

Predavač:  Đurđica Dragčević,  homeopat

Prijave za besplatnu individualnu homeopatsku terapiju

zaprima gosp. Mario Piškur, tel  091  565  55  09

 

DOBRO  DOŠLI!

 


 

OBAVIJEST ZA SREDNJOŠKOLCE

BESPLATNI UDŽBENICI ZA SREDNJOŠKOLCE – OPĆINA GUNJA

OBAVJEŠTAVAJU SE POLAZNICI SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE GUNJA DA SE DO PETKA (29.08.2014. god) JAVE U OPĆINU GUNJA I OSTAVE SVOJE PODATKE:

IME I PREZIME, ADRESU, DATUM ROĐENJA, NAZIV  ŠKOLE I KOJI RAZRED POHAĐAJU.

 

PODACI SU POTREBNI RADI DOBIVANJA BESPLATNIH UDŽBENIKA SA SVE SREDNJOŠKOLCE SA PODRUČJA OPĆINE GUNJA.

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE GUNJA

„ITVZ“ i predstavnici Ministarstva graditeljstva nalaze se u

OSNOVNOJ šKOLI U DRENOVCIMA,

te se mole vlasnici koji do sada nisu dostavili svoje kontakt podatke, da dostave:

- IME I PREZIME

- ADRESA

- TELEFON

PODATKE OSTAVITI NA VIDLJIVOM MJESTU NA KUĆI ILI UBACITI U KUTIJU „ITVZ“ KOJA SE NALAZI U OSNOVNOJ SKOLI DRENOVCI

ILI

JAVITI NA TEL: 098/977-6231 – ITVZ; 01/36-88-600 – ITVZ;

FAX: 01/36-88-602

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 


- Kontakt telefon HEP-a: 032/ 216 – 280


- Kontakt Plinare Istočne Slavonije vezano za plinske instalacije:

091/ 304 – 3321


- Podjela hrane u PUČKOJ KUHINJI je od 12.00 h do 14.00 h (osim nedjelje i blagdana)


- Podjela hrane u CRVENOM KRIŽU je od 09.00 h do 14.00 h (osim subote, nedjelje i blagdana)

 

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA - STOMATOLOG

ORDINACIJA ZUBOZDRAVSTVENE ZAŠTITE  I  radi u

ORTODONTSKOJ AMBULANTI ŽUPANJA II KAT

Tel. 032/832-635

Gabrijela Vonsović,dr.med.dent.

Ana Marić, med. sestra

Radno vrijeme:

Parni datumi - poslije podne

Neparni datumi - prije podne

Radna subota I. i III. u mjesecu

 

 

 

ORDINACIJA ZUBOZDRAVSTVENE ZAŠTITE II radi u

AMBULANTI SOLJANI

Tel. 032/865-110

Toni Cipra, dr. stom.

Anka Bjelobradić, med. sestra

Radno vrijeme:

Prije podne - srijeda, četvrtak, petak

Poslije podne - ponedjeljak, utorak, 4. petak u mjesecu

Radna subota II. i IV. u mjesecu

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA - PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

OBAVIJEST O PRUŽANJU USLUGA PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE

NA PODRUČJU OPĆINE GUNJA

 

PONEDJELJKOM I SRIJEDOM

- 09,00 - 12,00 u OŠ A. i S. Radić, 1. kat - učionica desno

- 12,00 - 14,00 - terenski obilasci

 


 


Stranica 5 od 6

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner