Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Odluka o imenovanju osobe za informiranje

KLASA: 008-01/14-01/2347

URBROJ: 2212/07-14-01

Gunja, 28. studenog 2014.godine

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine« br. 25/13.) Općinski načelnik Općine Gunja dana 28. studenog 2014.godine, donio je

O D L U K U

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Članak 1.

MARIJAN VAREŠEVAC, referent-tajnik Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja određuje se za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje:

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

- unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u

službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Općine Gunja,

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih

Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Članak 3.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: korisnik) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Gunja.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev podnosi se osobno ili poštom na adresu: Općina Gunja, 32260 Gunja, Vladimira Nazora 97, te putem elektronske pošte: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript .

Usmeni zahtjev podnosi se osobno kod službenika za informiranje, na adresi Gunja, V.Nazora 97. O usmenom zahtjevu sastavlja se službena bilješka. Zahtjev se može podnijeti i putem telefona broj 032/ 882-100 službeniku za informiranje.

Pisani i usmeni zahtjevi mogu se podnijeti svakog radnog dana u vremenu od 7.00 do 15.00 sati.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje od 2009. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općine Gunja i u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

Općinski načelnik:

 

Hrvoje Lucić, dipl.ing.šumarstva

 

Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište

Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zamljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gunja.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrasca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe.

Prije ispunjavanja obrazca Gospodarskog programa predlažemo da se detaljno prouče Upute za ispunjavanju Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zamljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13).

Javni poziv

Prilog 1 - obrasci gospodarskog programa

Prilog 2_popis dokumentacije

Prilog 3

Upute za ispunjavanje gospodarskog programa

 


Stranica 135 od 152

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner