Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Voda

VETERINARSKI ZAVOD VINKOVCI

LABORATORIJ ZA ANALITIČKU KEMIJU I REZIDUE

Uzorak: VODA ZA PIĆE - VODOVODNA Količina: 3

Vrsta pretraživanja: KEMIJA A

Parametar pretraživanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat

1. Gunja, Katoličko groblje, A. Starčevića, vanjska slavina

Slobodni klor V-3-70 Revizija:00 mgCl/L 0,50 0,09

Temperatura vode V-3-101 Revizija:00 °C 25 16,7

2. Gunja, Granični prijelaz Gunja, hidrant

Slobodni klor V-3-70 Revizija:00 mgCl/L 0,50 2,10

Temperatura vode V-3-101 Revizija:00 °C 25 17,1

3. Gunja, Vladimira Nazora 97, slavina

Slobodni klor V-3-70 Revizija:00 mgCl/L 0,50 0

Temperatura vode V-3-101 Revizija:00 °C 25 18,1

 

Uzorci 1 i 3 udovoljavaju za ljudsku potrošnju

Uzorak 2 ne udovoljava za ljudsku potrošnju

 

Popis nastale štete

Svi kojima nije izvršen popis nastale štete mogu se javiti 14.06.2014. u Općinu Gunja u Gunji da bi se isti obavio.

 


Stranica 136 od 143

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner