Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OGLAS - JAVNI RADOVI

OIB: 80621259595

KLASA: 022-05/14-01/1972

UR.BROJ: 2212/07-14-01

Gunja, 06. listopada 2014. godine

Na temelju ukazane potrebe načelnik Općine Gunja objavljuje

 

O   G   L   A   S

 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Gunja, s početkom rada po odobrenju zahtjeva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, radi obavljanja poslova u Programu javnih radova-otklanjanje posljedica elementarne nepogode izazvane poplavama:

 

-   za 60 izvršitelja na određeno vrijeme – radnik na održavanju čistoće,

a sve prema Programu javnog rada – otklanjanje posljedica elementarne nepogode izazvane poplavama i mjerama i ciljanim skupinama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme.

Radno iskustvo: nije važno.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad.

 

Kratak opis poslova :

- radnik će obavljati poslove javnih radova vezane uz pomoć otklanjanja posljedica elementarne nepogode sukladno Programu javnih radova – otklanjanje posljedica elementarne nepogode .

 

I.             Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo.

- zdravstvena sposobnost,

-  najmanje završena osnovna škola.

II.           Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:

- moraju biti prijavljeni u evidenciju nezaposlenih s prebivalištem na području Općine Gunja.

III.          Kandidati su u prijavi na oglas dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa:

- zamolba sa životopisom,

- preslika domovnice,

- preslika osobne iskaznice,

- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

- dokaz o ispunjavanju kriterija (uvjerenje, potvrda i dr.)

 

IV.          Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

V.            Prijave na oglas podnose se osobno ili putem pošte (preporučenom pošiljkom) u roku od 8 (osam)  dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Gunja, a najkasnije do 14.10.2014.godine na adresu:

Općina Gunja, Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja, sa naznakom „za oglas-javni radovi“.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na tel. 032/ 882-100.

VI.          Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VII.        O rezultatima izbora i o početku rada kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

NAČELNIK OPĆINE GUNJA

 

Hrvoje Lucić, dipl. ing. šumarstva

 

KONCERT ZA GUNJU

Deloitte za Djecu Gunje

Humanitarni koncert za pomoć Gunji

9. listopada 2014. godine u 19:00 sati

Mala dvorana Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog

Konzultantsko-revizorska tvrtka Deloitte organizira humanitarni koncert za pomoć Gunji koji će se održati 9. listopada 2014. godine s početkom u 19:00 sati u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Gošća koncerta bit će naša svjetski priznata violončelistica Ana Rucner, kojoj će se pridružiti Gudački Kvartet Rucner te HKUD Osijek 1862. Sav prihod od koncerta namijenjen je za opremanje igraonice za djecu predškolske dobi te za nabavu potrebne školske opreme.

Koncert će svojim prisustvom uveličati predsjednik Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ivo Josipović.

Igraonicu u kontejnerskom naselju u Gunji svečano će otvoriti pjevačica Ivana Husar Mlinac 14. listopada 2014. godine, te će tom prigodom održati kratki koncert za najmlađe.

Radujemo se Vašem dolasku!

Cijena ulaznice iznosi 200,00 kn po osobi, a može se uplatiti na poseban račun otvoren za tu namjenu:

IBAN račun: HR71 2340 0091 5106 7695 1

 

Više informacija na link

 


Stranica 138 od 151

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner