Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJA

Koncesije - Obavijest o namjeri davanja koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Općine Gunja

Općina Gunja je 05. studenog 2018.godine u Elektoničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavila Obavijesti o namjeri davanja koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Općine Gunja.   
Sadržaj objavljene obavijesti i pripadajuće dokumentacije o nadmetanju dostupan je na slijedećoj web stranici:

https://eojn.nn.hr

1. Broj objave 2018/S 01K-0030651 i na slijedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2191787

 
 
 

MINISTARTSVO GOSPODARSTVA - OBJAVA

Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je planirana alokacija s dosadašnjih 58.000.000,00 kuna povećana na 134.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Cilj poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju nastupe na međunarodnim sajmovima ili b2b susretima izvan RH te istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH.

Vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga ostaje nepromijenjeno te se projektni prijedlozi podnose od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok za srednja poduzeća intenzitet iznosi  65% prihvatljivih troškova. Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija o natječaju te natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Zagreb, 29.listopada 2018.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

RAD TRGOVINA NEDJELJOM I BLAGDANIMA

INFORMACIJA MJEŠTANIMA OPĆINE GUNJA

U smislu Zakona o trgovini („Narodne novine“ br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14 – dalje u tekstu: Zakon) značenje pojma „radno vrijeme u djelatnosti trgovine“ je dnevno i tjedno radno vrijeme u kojem su prodavaonice i drugi oblici trgovine otvoreni za kupce.

Sukladno članku 57. istoga Zakona decidirano je određeno da trgovac određuje radno vrijeme prodavaonice i drugog oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonica) u skladu s ovim Zakonom pri čemu će uzeti u obzir potrebe kupaca, broj radnika zaposlenih u prodavaonici i poštivanje njihovih prava uređenih ovim Zakonom, Zakonom o radu, drugim radno pravnim propisima, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća i ugovorom o radu, posebno u pogledu plaće i naknade plaće, dodataka na plaću, rasporeda i preraspodijele radnog vremena, prekovremenog i noćnog rada, te stanke, dnevnog, tjednog i godišnjeg odmora.

Naime, zakonodavac je do sada, u dva navrata kroz odredbe Zakona o trgovini pokušavao urediti radno vrijeme u djelatnosti trgovine, određujući najraniji početak i najkasniji završetak dnevnog radnog vremena u kojima se mogla obavljati trgovina, te određujući načelnu zabranu rada u djelatnosti trgovine nedjeljom i blagdanima, osim u slučaju propisanih iznimaka, ali je Ustavni sud RH, u oba slučaja veći dio odredbi koje su se odnosile na uređivanje radnog vremena u trgovini ukinuo proglasivši ih neustavnim.

Slijedom naprijed navedenog, ističemo da nije u nadležnosti jedinice lokalne samouprave određivanje radnog vremena u djelatnosti trgovine kao niti izricanje zabrane rada u djelatnosti trgovine nedjeljom i blagdanima.

Općina Gunja je zajedničkom inicijativom sa Župnim uredom Gunja dana 10. Rujna 2018.godine uputila prijedlog poslovnim subjektima vlasnicima prodavaonica na području općine Gunja (Boso d.o.o., Patričar d.o.o. i Slavonija-Bošković d.o.o.) da trgovine ili pekare koje su u njihovom vlasništvu ne rade nedjeljom i blagdanom .

Poslovni subjekti Boso d.o.o. i Patričar d.o.o. u svome odgovoru naveli su da su suglasni sa navedenim prijedlogom uz uvjet da isti prihvate svi poslovni subjekti na području općine.

Poslovni subjekt Slavonija-Bošković d.o.o. još uvijek nije dao suglasnost na prijedlog, te ukoliko to uopće ne učini Općina Gunja nema instrumente kojima bi istom to naložila.

 

REDOSLIJEDNA LISTA - STIPENDIJE 2018/2019

REDOSLIJEDNA LISTA - STIPENDIJE 2018/2019

 

JAVNI RADOVI 2018.g.

 

 

 

 

 

 

 

 

NOGOMETNI STADION "LUKA ŠOKČEVIĆ ŠALJAPIN" GUNJA

PROJEKT: Izgradnja Nogometnog stadiona u Gunji;

Okončani su radovi na izgradnji stadiona i nogometnog igrališta u Gunji.

Za predmetnu građevinu izdana je građevinska dozvola od strane Vukovarsko-srijemske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša od 25.04.2016.g. (pravomoćna) te rješenje o izmjeni građevinske dozvole od strane istog upravnog odjela od 08.12.2016.g. (pravomoćno).

Dana 20.04.2018.g. obavljen je postupak primopredaje građevine/stadiona u Gunji između investitora Hrvatskog nogometnog saveza iz Zagreba i vlasnika Općine Gunja.

 

 

 

 


 

 

REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE

 

Postavljena nova LED rasvjeta na području općine Gunja

u ulici Miroslava Krleže i Ante Starčevića

Na području općine Gunja završeni su radovi rekonstrukcije postojeće javne rasvjete ulice Miroslava Krleže i Ante Starčevića,kao jedna od niza mjera za unapređenje komunalnog standarda na području naše općine.

Radi se o zamjeni starih i neekonomičnih rasvjetnih tijela sa novom energetski učinkovitijom LED rasvjetom dužeg vijeka trajanja, čime će Općina Gunja uštedjeti na troškovima električne energije za potrebe javne rasvjete. Osim toga, važno je istaknuti da LED rasvjeta doprinosi kvaliteti života te da su ove ulice sada puno sigurnije za vozače, ali i pješake.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Naime, vrijednost projekta iznosi ukupno 254.706,25 kuna, od kojeg iznosa je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU sufinanciralo iznos od 219.996,25 kuna.

 

 

 

PROGRAM "ZAŽELI"

 

PROGRAM „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena“

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Županja.

PARTNER U PROJEKTU: Općina Gunja i dr.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 6.634.955,52 kn

ODOBRENO OD: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

U mjesecu travnju 2018.godine na području Općine Gunja započele su aktivnosti iz projekta „Zaželi-Program zapošljavanja žena“ u kojem je zaposleno ukupno 25 žena sa područja Općine Gunja.

Projekt će se provoditi u trajanju od ukupno 30 mjeseci, a glavni cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika iz općine Gunja.

 

DOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA I KNJIŽNICE U GUNJI

Dogradnja Društvenog doma i knjižnice u Gunji

U mjesecu ožujku 2018.godine završeni su radovi dogradnje Društvenog doma i knjižnice u Gunji u ukupnom iznosu od 300 m2 (ukupna površina izgrađene terase sa pripadajućim nogostupom) te unutarnje uređenje Društvenog doma (pregrade).

Realizacijom ovog Projekta poboljšala se kvaliteta života mještana Općine Gunja svih dobnih skupina.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Vrijednost projekta iznosi ukupno 432.355,98 kuna, od kojeg iznosa je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU sufinanciralo iznos od 320.000,00 kuna.

 

 

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

OBAVIJEST O PRUŽANJU I KORIŠTENJU PRAVNE POMOĆI

Obavještavaju se građani da im je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći osigurano ostvarenje jednakosti pred zakonom, ostvarenje pravne zaštite te pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima (iz proračunskih sredstava Republike Hrvatske).

rste pravne pomoći su:

 

A. PRIMARNA PRAVNA POMOĆ

Primarnu pravnu pomoć pružaju uredi državne uprave u županijama, ovlaštene udruge i pravne klinike.

Uredi državne uprave u županijama su ovlašteni u pružanju primarne pravne pomoći davati opće pravne informacije, pravne savjete i sastavljati podneske.

 

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

- opću pravnu informaciju,

- pravni savjet,

- sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela,

- zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima,

- pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Primarna pravna pomoć može se pružiti u svakoj pravnoj stvari:

- ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari,

- ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa,

- ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan i

- ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

B. SEKUNDARNA PRAVNA POMOĆ

Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

1. - pravni savjet,

- sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem,

- sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima,

- zastupanje u sudskim postupcima,

- pravnu pomoć u mirnom rješenju spora,

2. oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka,

3.oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

Sekundarna pravna pomoć može se odobriti:

- ako se radi o složenijem postupku,

- ako se podnositelj zahtjeva nema sposobnosti sam zastupati,

- ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje potrebne stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje  podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama,

- ako se ne radi o obijesnom parničenju,

- ako u posljednjih šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva nije odbijen zahtjev podnositelja zbog namjernog davanja netočnih podataka i

- ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa.

S obzirom na vrstu postupka, sekundarna pravna pomoć se može odobriti u sljedećim postupcima:

- u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka

- iz radnih odnosa

- iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti

- ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ovoga Zakona može odobriti pravna pomoć

- mirnog rješenja spora

- iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, a u skladu s temeljnom svrhom ovoga Zakona.

Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može se odobriti u predviđenim postupcima ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje predujma troškova postupka moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini troškova sudskog postupka u kojem se traži oslobođenje.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi može se odobriti u svim sudskim postupcima ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje sudskih pristojbi moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini sudskih pristojbi u postupku u kojem se traži oslobođenje.

Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?

A. Postupak za ostvarivanje PRIMARNE PRAVNE POMOĆIpokreće se izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći.


B. Postupak za ostvarivanje SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆIpokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom Uredu državne uprave u sjedištu županije ili ispostavama Ureda na području županije u kojima podnositelj zahtjeva ima prebivalište odnosno boravište.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu (ZOPP) uz koji se prilaže suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (ZOPP-S).

 

- Obrazac ZOPP(doc)

- Obrazac ZOPP-S (doc)

Korisnici pomoći na uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi i korisnici prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata prilažu uz zahtjev presliku rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskrbnine.

Popunjeni obrasci predaju se putem pošte ili osobno u pisarnicama Ureda i ispostava:
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Vukovar, Županijska 11

Ispostava u Vinkovcima, Vinkovci, Glagoljaška 27

Ispostava u Županji, Županja, J.J. Strossmayera 16

Ispostava u Iloku, Ilok, Trg N. Iločkog 16

Ispostava u Otoku, Otok, V. Nazora 1

Kako se koristi sekundarna pravna pomoć?

Korištenje sekundarne pravne pomoći odobrava se podnositelju zahtjeva koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na pravnu pomoć donošenjem rješenja o odobravanju pravne pomoći. Rješenje o odobravanju pravne pomoći korisnik dostavlja odvjetniku određenom u rješenju. Odvjetnika za pružanje pravne pomoći ured određuje prema redoslijedu navedenom u popisu Hrvatske odvjetničke komore sastavljenom za područje jedinica područne (regionalne) samouprave, a iznimno od navedenog ured će odrediti drugog odvjetnika uz njegovu prethodnu suglasnost priloženu uz zahtjev za odobravanje pravne pomoći. Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi djeluje od dana kada je uredu podnesen zahtjev za odobravanje pravne pomoći i važi za sve podneske i radnje za koje je nastala obveza plaćanja sudskih pristojbi toga dana ili kasnije.

Odobravanje pravne pomoći može biti potpuno (u punom opsegu) ili djelomično (u smanjenom opsegu), u ovisnosti o utvrđenom imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva.

Kada je pravna pomoć odobrena u smanjenom opsegu, korisnik pravne pomoći sudjeluje u plaćanju troškova pravne pomoći u određenom postotku na način da razliku do punog iznosa nagrade i naknade troškova za rad pružatelju koji je odvjetnik nadoknađuje korisnik u preostalom razmjeru prema vrijednosti poduzete radnje utvrđene Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje za nagrade i naknade troškova vještaka i tumača.

Troškove postupka pred sudom čine troškovi sudskog postupka, sudske pristojbe i troškovi postupka s osnove nagrade i naknade stvarnih izdataka za rad odvjetnika kao punomoćenika.

Sukladno odredbama članka 24. Zakona, korisnik pravne pomoći dužan je troškove pravne pomoći, isplaćene prema obračunu troškova vratiti u Državni proračun:

- ako mu je u postupku odmjereno pravo na naknadu troškova postupka pred sudom,

- ako mu je u postupku u kojem je pružena pravna pomoć sudskom odlukom ili nagodbom povećano imovno stanje u opsegu u kojem ne bi ispunjavao pretpostavke za odobravanje pravne pomoći.

Popis udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći na području Vukovarsko-srijemske županije:

1. AGENCIJA ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI "SRIJEM"

32237 Lovas, Ljudevita Gaja 21,     tel: 098/945-1710

2. CENTAR BIJELI PRSTEN HRVATSKA

32100 Vinkovci, Duga ulica 56,      tel: 095/529-30-00

3. CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA OSIJEK

- VUKOVAR, Fra A. Tomaševića 32, tel./fax 032/413-319, svaki dan od 09,00-12,00 h,

- VINKOVCI, u prostoru Gradske vijećnice, Bana J. Jelačića 1, utorkom od 09,00-12,00 h,

- ILOK, u prostorijama Gradske vijećnice, Trg Nikole Iločkog 13, srijedom od 08,30-13,00 h

4. CENTAR ZA MIR, PRAVNE SAVJETE I PSIHOSOCIJALNU POMOĆ VUKOVAR

32000 Vukovar, Fra Antuna Tomaševića 32,           tel: 032/413-319

5. UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA, PODRUŽNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

32000 Vinkovci, Glagoljaška 27a

6. UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

32000 Vukovar, Ljudevita Gaja 12,               tel: 032/639-333           link: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

7. UDRUGA ŽENA VUKOVAR

32101 Vukovar, B. Bušića 74,          tel: 032/421-191

8. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR

32000 Vukovar, Eugena Kvaternika 1,        tel: 032/422-750

Detaljnije informacije o sustavu besplatne pravne pomoći možete pronaći na Web stranici Ministarstva pravosuđa.

Dodatna pojašnjenja za ostvarivanje prava na primarnu pravnu pomoć mogu se dobiti putem telefona:

Vukovar: 032/492-009, 032/492-008

Vinkovci: 032/344-072, 032/344-081

Županja: 032/826-386

Dodatna pojašnjenja za ostvarivanje prava na sekundarnu pravnu pomoć mogu se dobiti putem telefona:

Vukovar: 032/492-032,  032/492-081,  032/492-085,

Vinkovci:  032/344-000,  032/344-001,  032/344-100

 

LAG ŠUMANOVCI - JAVNI POZIV

Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“ raspisuje dana 04. rujna, 2018. godine

JAVNI POZIV - za prijem polaznika/ce za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“ raspisuje dana 04. rujna, 2018. godine

JAVNI POZIV - za prijavu kandidata za izvršavanje javnih radova stručni suradnik u nevladinom sektoru

 

OBAVIJEST O NABAVI NASTAVNIH SREDSTAVA ZA UČENIKE

GRAD ZAGREB I OVE ŠKOLSKE GODINE POMAŽE U NABAVI OBVEZNIH NASTAVNIH SREDSTAVA

OBAVIJEST O NABAVI NASTAVNIH SREDSTAVA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE

GUNJA ZA ŠKOLSKU GODINU  2018./2019.

I ove, školske 2018./2019. godine, sredstva za kupnju potrebnog dijela udžbenika i pripadajućih obveznih nastavnih sredstava osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicama i učenicima osnovnih i srednjih škola s područja Općine Gunja osigurao je Grad Zagreb.

Gradonačelnik Grada Zagreba donio je dana 02. kolovoza 2018.g. Zaključak o korištenju sredstava kojim je odobrena isplata iznosa od 177.044,93 kn za  nabavu naprijed navedenih nastavnih sredstava.

Ovim putem se još jednom najsrdačnije zahvaljujemo Gradu Zagrebu i gradonačelniku Milanu Bandiću u ime svih mještana Općine Gunja.

Ujedno se mole roditelji da najkasnije do 07.09.2018.godine dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja

dokumentaciju kako slijedi:

- preslika osobne iskaznice roditelja

- preslika tekućeg računa roditelja

- potvrdu o upisu djeteta u školsku godinu 2018/2019 .


 

Prometna studija Gunja

Prometnu studiju možete preuzeti na ovoj poveznici: Prometna studija

 

Plan gospodarenja otpadom 2018

Plan gospodarenja otpadom možete preuzeti na ovoj poveznici: PGO

 

ODLUKA o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana

ODLUKA o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gunja

 

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gunja

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gunja

I.PREDMET NATJEČAJA

(1) Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Gunja (K.O. Gunja) upisano:

- u zk.ul.br. 3043 i to kč. br. 2078 Oranica Savske livade površine od 4260 m2, kč.br. 2079 Oranica Savske livade površine od 1480 m2,

kč. br. 2080 Oranica Savske livade površine od 5193 m2 I kč. br. 2081 Oranica Savske livade površine od 4594 m2, odnosno ukupne površine od 15527 m2

po početnoj cijeni godišnje zakupnine od 680,00 kn .

 

Opširnije...
 

OBAVIJEST O PROMJENI ŽIRO RAČUNA I POSLOVNE BANKE OPĆINE GUNJA

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da je od dana 02.07.2018. Općina Gunja promijenila žiro račun i poslovnu banku. Molimo da za sve uplate u Proračun Općine Gunja koristite novi račun otvoren kod

Zagrebačke banke d.d., Zagreb HR 9123600001814100007

Modeli i pozivi na broj primatelja ostaju isti.

 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA-JAVNI RADOVI

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA-JAVNI RADOVI

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Inovacijski vaučeri za MPS-ove“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Objavu Ministarstva možete preuzeti ovdje

 

JAVNI POZIV

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ČEŠNJAK UPUĆUJE POZIV ZA PRIJAVU ZAINTERESIRANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

ZA CIJELO PODRUČJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE RADI PROIZVODNJE OZIMOG ČEŠNJAKA UZ POTPORU

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE  -  JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice Gunja

NATJEČAJ (ponovljeni natječaj) ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

"NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE GUNJA"

 

JAVNI POZIV - JAVNI RADOVI 2018.g.

Na temelju mjere Javni rad HZZ-a i Programa javnih radova u Općini Gunja - "UREDIMO NAŠU GUNJU" za 2018.g.,

a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Općinski načelnik Općine Gunja objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA JAVNE RADOVE

Natječaj je otvoren od 18.05.2018.g. do 26.05.2018.g.

 

NOVOOTVORENI STUDIO EKONOMIJE U ŽUPANJI

NOVOOTVORENI STUDIJ EKONOMIJE U ŽUPANJI

Promotivni materijali fakulteta Nikola Šubić Zrinski iz Županje

možete pregledati na linku.

Za sve potrebne informacije stojimo vam na raspolaganju.

Link: http://www.zrinski.org/nikola/

 


 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - GERONTODOMAĆICA

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - GERONTODOMAĆICA

PODACI UZ OGLAS

 

1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a

 

LAG “Šumanovci” objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.6. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja. Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 03.04.2018. do 03.05.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 670.068,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 kn. Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o odabiru, a druga nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se tri terenske radionice:

Radionica će se održati :

21. ožujka 2018. god.(srijeda) u  Račinovcima (Osnovna škola) s početkom u  18 sati

22. ožujka 2018. god. (četvrtak) u Štitaru (Općina - sala za sastanke) s početkom u  18 sati

23. ožujka 2018. god. (petak) u Soljanima (Lovačko/ribički dom) s početkom u  18 sati

Molimo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Više o natječaju: http://www.lag-sumanovci.hr/natjecaji.html

 

 

RADNICE ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA

Službeni popis osoba koje su zadovoljile u selekcijskom postupku odabira za radno mjesto RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA na projektu Zaželi "Program zapošljavanja žena u Cerni, Gradištu i Gunji" koji u partnerstvu s općinom Gunja provodi Gradsko društvo Crvenog križa Županja možete pregledati OVDJE

U narednim danima biti će poslane obavijesti o odabiru kandidata svim osobama koje su se prijavile na ovaj natječaj, a odabranim kandidatkinjama biti će poslane odluke o odabiru. 

 

POZIV NA 22. SAJAM ZDRAVLJA

Poštovani,

zadovoljstvo nam je pozdraviti Vas i pozvati na 22. Sajam zdravlja, s međunarodnim sudjelovanjem, u Vinkovcima od 20. do 22. travnja 2018. godine, kako bismo zajedno prikazali i promovirali primjere iz svog područja rada koji doprinose unapređenju zdravlja i kvalitete života.

Sajam organiziraju, već tradicionalno:

Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija i Hrvatska mreža zdravih gradova, pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva.

Središnja tema 22. sajma zdravlja jeste:

Zdravlje, komunikacije, mediji i intersektorska suradnja /

Karika koja nam nedostaje - Medijska strategije i komunikacija za zdravlje

Sajam ima izložbeno/prodajni karakter putem štandova i edukativno-stručni putem predavanja, radionica, natjecanja i sličnih prikladnih modela rada.

Dostave sažetaka kao i prijave za zakup štandova moguće su putem poveznice

zdravi-grad.vinkovci.hr/22_sajam/pocetna.html

Sve o 22. Sajmu zdravlja, kao i dnevne dopune, pratite na

www.zdravi-grad.vinkovci.hr, www.vinkovci.hr,

Veselimo se ponovnom susretu s Vama!

Srdačni pozdravi,

 

Organizatori 22. Sajma zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem

 
More Articles...


Stranica 2 od 6

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner