Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o početku mirovanja mandata člana i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Općinskom vi

KLASA: 026-01/13-01/1068

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

U Gunji, 24. lipanj 2013. godine

 

                                                         

Na temelju članka 79. i 81. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12), te članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13), Općinsko vijeće na 1. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine donijelo je

 

 

 

O D L U K U

o početku mirovanja mandata člana

i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana

u Općinskom vijeću Općine Gunja

 

 

članak 1.

Dana 22. lipnja 2013. godine započelo je mirovanje mandata člana Općinskog vijeća Općine Gunja NIKE PERIć.

 

 

članak 2.

      Zamjenik člana ZLATKO JOSIć počinje obnašati dužnost člana Općinskog vijeća Općine Gunja dana 22. lipnja 2013. godine.

 

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

     Anto Gutić

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner