Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

TESTIRANJE KANDIDATA

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GUNJA

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa

Klasa: 112-03/14-01/2269

Urbroj:  2212/07-14-02

Gunja, 14. studenog 2014. godine

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA

POVODOM OGLASA ZA PRIJEM U SLUŽBU OPĆINE GUNJA – JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE GUNJA NA ODREĐENO VRIJEME

ZA RADNA MJESTA: VODITELJ/ICA PROGRAMA POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA I GERONTODOMAĆICA

Temeljem članaka 20., 22. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu Općine Gunja – Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja na određeno vrijeme do 31.12.2014.godine za radna mjesta voditelj/ice programa i gerontodomaćice, poziva kandidate koji su podnijeli prijavu na oglas za prijem u službu a koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa

za dan 24.studenog 2014. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati

u zgradu Općine Gunja, Gunja, Vladimira Nazora 317B

na testiranje za prijem u navedenu službu.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koji se pozivaju na testiranje su:

- za radno mjesto: voditelj/ica programa:

1. Sunčica Čerkezović, Gunja, B.Radića 14

2. Ana Mareljić, Otok, Bana Jelačića 190

3. Slavko Kikić, Gunja, Graničarska 2

- za radno mjesto: gerontodomaćica

1. Nermina Omerović, Gunja, Savska 67

2. Dubravka Šokčević, Gunja, V.Nazora 24

PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, odnosno testiranja, od kandidata će se biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava (osobna iskaznica) radi utvrđivanja identiteta Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Provjera znanja traje 60 minuta.

Za vrijeme provjere znanja testiranjem nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga sredstva komunikacije,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima,

- na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja a njihov rezultat povjerenstvo neće bodovati.

Za provjeru znanja testiranjem kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju je, prema procjeni pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja, moguće provoditi samo s onim kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na provjeri znanja testiranjem. Ukoliko se provodi intervju s kandidatima utvrđuje se interes, profesionalne ciljeve, motivaciju, komunikacijske i druge sposobnosti kandidata.

Izvješće o provedenom testiranju odnosno postupku, potpisano od strane povjerenstva dostavlja se pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela. Uz izvješće se dostavlja i rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Pročelnica donosi rješenje o prijmu u službu koje mora biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

 

POSTUPKA OGLASA

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner