Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Odluka o imenovanju osobe za informiranje

KLASA: 008-01/14-01/2347

URBROJ: 2212/07-14-01

Gunja, 28. studenog 2014.godine

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine« br. 25/13.) Općinski načelnik Općine Gunja dana 28. studenog 2014.godine, donio je

O D L U K U

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Članak 1.

MARIJAN VAREŠEVAC, referent-tajnik Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja određuje se za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje:

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

- unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u

službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Općine Gunja,

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih

Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Članak 3.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: korisnik) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Gunja.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev podnosi se osobno ili poštom na adresu: Općina Gunja, 32260 Gunja, Vladimira Nazora 97, te putem elektronske pošte: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript .

Usmeni zahtjev podnosi se osobno kod službenika za informiranje, na adresi Gunja, V.Nazora 97. O usmenom zahtjevu sastavlja se službena bilješka. Zahtjev se može podnijeti i putem telefona broj 032/ 882-100 službeniku za informiranje.

Pisani i usmeni zahtjevi mogu se podnijeti svakog radnog dana u vremenu od 7.00 do 15.00 sati.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje od 2009. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općine Gunja i u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

Općinski načelnik:

 

Hrvoje Lucić, dipl.ing.šumarstva

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner