Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Podnositelj zahtjeva (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, telefon i/ili e-pošta)

Naziv tijela javne vlasti/sjedište i adresa

OPĆINA GUNJA

VLADIMIRA NAZORA 97

32260 GINJA

Informacija koja se želi ponovno upotrijebiti

Način primanja tražene informacije (označiti)

u elektronskom obliku _____________________________

na drugi prikladan način____________________________

Svrha u koju se želi ponovno upotrijebiti informacije (označiti)

komercijalna

nekomercijalna

______________________________
(vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

 

_______________________________
(mjesto i datum)

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner