Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Proglašenje elementarne nepogode

Proglašena elementarna nepogoda do 05.07.2017. – 01.09.2017

O B A V I J E S T

Odlukom župana Vukovarsko-srijemske županije od 4. rujna 2017. godine,

Klasa : 3 2 0- I 2/ 1 7 -0 I / I 4, Urbroj : 2 1 9 6/ I -0 I – 1 7 – l, proglašena je elementarna nepogoda na području Vukovarsko-srijemske županije zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivredi nastalih kao posljedica suše u periodu od 05. 07. 2017.godine do 01. 09. 2017. godine.

Prijava štete vrši se svaki radni dan od 9,00 do 14,00 sati u Općini Gunjai,Vladimira Nazora 317b, od 5. rujna (utorak) do 12. rujna (utorak) 2017. godine.

Uz zahtjev potrebno je priložiti kopije nekih od slijedećih dokumenata:

- obrazac prijava štete - EN-P (obrazac možete preuzeti u Općini ili na web stranici Općine Gunja)

- pregled podataka iz upisnika list A i list B

- odgovarajući ZK uložak, posjedovni list ako nije poljoprivrednik u upisniku poljoprivrednih gospodarstava ili drugi dokaz da je vlasnik u posjedu odgovarajuće poljoprivredne površine ili nekretnine, ugovor o najmu zakupu.

- presliku osobne iskaznice i OIB

- presliku OPG iskaznice ili Rješenje o upisu gospodarstva

- presliku kartice tekućeg računa ili žiro računa (IBAN)

Molimo Vas za pridržavanje roka za podnošenje prijave štete.

Odluka o proglašenju elementarne nepogode od suše

Obavijest o proglašenju elementarne nepogode od suše

Obrazac EN-P

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner