Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PROGRAM "POMOĆ U KUĆI"

 

Program „Pomoć u kući starijim osobama“

Program javnih potreba socijalne skrbi realizira se kroz provođenje programa „Pomoć u kući“ pri zasebnom Odsjeku za pružanje socijalnih usluga unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja, a kojim se osigurava stalna pomoć osobama starije životne dobi, socijalno ugroženim i nemoćnim osobama.

Posebna pozornost daje se onim starijim osobama koje žive u samačkim staračkim domaćinstvima, istodobno su narušenog zdravstvenog stanja i nižeg ekonomskog statusa, a sve u cilju unapređenja kvalitete njihovih života.

Krajem 2017.g. sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb sklopljen je Aneks br.6 Ugovora o pružanju socijalnih usluga pomoći u kući. Predmet Aneksa ugovora je produženje roka financiranja socijalnih usluga pomoći u kući do 31.12.2018.godine.

Na provedbi programa trenutno radi 7 osoba koji se brinu za 31. korisnika.

Aktivnosti koje se provode: kućanski poslovi, higijena, organiziranje i dostava obroka te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.


 

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner