Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

RAD TRGOVINA NEDJELJOM I BLAGDANIMA

INFORMACIJA MJEŠTANIMA OPĆINE GUNJA

U smislu Zakona o trgovini („Narodne novine“ br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14 – dalje u tekstu: Zakon) značenje pojma „radno vrijeme u djelatnosti trgovine“ je dnevno i tjedno radno vrijeme u kojem su prodavaonice i drugi oblici trgovine otvoreni za kupce.

Sukladno članku 57. istoga Zakona decidirano je određeno da trgovac određuje radno vrijeme prodavaonice i drugog oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonica) u skladu s ovim Zakonom pri čemu će uzeti u obzir potrebe kupaca, broj radnika zaposlenih u prodavaonici i poštivanje njihovih prava uređenih ovim Zakonom, Zakonom o radu, drugim radno pravnim propisima, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća i ugovorom o radu, posebno u pogledu plaće i naknade plaće, dodataka na plaću, rasporeda i preraspodijele radnog vremena, prekovremenog i noćnog rada, te stanke, dnevnog, tjednog i godišnjeg odmora.

Naime, zakonodavac je do sada, u dva navrata kroz odredbe Zakona o trgovini pokušavao urediti radno vrijeme u djelatnosti trgovine, određujući najraniji početak i najkasniji završetak dnevnog radnog vremena u kojima se mogla obavljati trgovina, te određujući načelnu zabranu rada u djelatnosti trgovine nedjeljom i blagdanima, osim u slučaju propisanih iznimaka, ali je Ustavni sud RH, u oba slučaja veći dio odredbi koje su se odnosile na uređivanje radnog vremena u trgovini ukinuo proglasivši ih neustavnim.

Slijedom naprijed navedenog, ističemo da nije u nadležnosti jedinice lokalne samouprave određivanje radnog vremena u djelatnosti trgovine kao niti izricanje zabrane rada u djelatnosti trgovine nedjeljom i blagdanima.

Općina Gunja je zajedničkom inicijativom sa Župnim uredom Gunja dana 10. Rujna 2018.godine uputila prijedlog poslovnim subjektima vlasnicima prodavaonica na području općine Gunja (Boso d.o.o., Patričar d.o.o. i Slavonija-Bošković d.o.o.) da trgovine ili pekare koje su u njihovom vlasništvu ne rade nedjeljom i blagdanom .

Poslovni subjekti Boso d.o.o. i Patričar d.o.o. u svome odgovoru naveli su da su suglasni sa navedenim prijedlogom uz uvjet da isti prihvate svi poslovni subjekti na području općine.

Poslovni subjekt Slavonija-Bošković d.o.o. još uvijek nije dao suglasnost na prijedlog, te ukoliko to uopće ne učini Općina Gunja nema instrumente kojima bi istom to naložila.

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner