Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJA

Koncesije - Obavijest o namjeri davanja koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Općine Gunja

Općina Gunja je 05. studenog 2018.godine u Elektoničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavila Obavijesti o namjeri davanja koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Općine Gunja.   
Sadržaj objavljene obavijesti i pripadajuće dokumentacije o nadmetanju dostupan je na slijedećoj web stranici:

https://eojn.nn.hr

1. Broj objave 2018/S 01K-0030651 i na slijedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2191787

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner