Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PRIRODNA NEPOGODA 2019.g.

O B A V I J E S T

PROGLAŠENJE PRIRODNE NEPOGODE – OLUJNI I ORKANSKI VJETAR

Obavještavamo Vas da je Županija Vukovarsko – srijemska proglasila prirodnu nepogodu na području Općine Gunja izazvanu olujnim i orkanskim vjetrom.

NASTALU ŠTETU MOŽETE PRIJAVITI U

OPĆINI GUNJA,VLADIMIRA NAZORA 317B, GUNJA

OD 09,00 DO 14,00 sati

u razdoblju od 10.07. do 17.07.2019.g.

ZA PRIJAVU ŠTETE POTREBNO JE DOSTAVITI:

- OBRAZAC PRIJAVA ŠTETE – (obrazac možete preuzeti u Općini )

- PREGLED PODATAKA IZ UPISNIKA LIST A I LIST B

- ODGOVARAJUĆI ZK ULOŽAK, POSJEDOVNI LIST AKO NIJE POLJOPRIVREDNIK U UPISNIKU   POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA ILI DRUGI DOKAZ DA JE VLASNIK U POSJEDU ODGOVARAJUĆE   POLJOPRIVREDNE POVRŠINE ILI NEKRETNINE

- PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE I OIB

- PRESLIKU OPG ISKAZNICE ILI RJEŠENJE O UPISU GOSPODARSTVA

- PRESLIKU KARTICE TEKUĆEG RAČUNA ILI ŽIRO RAČUNA (IBAN)

ODLUKA o proglašenju prirodne nepogode od olujnog i orkanskog vjetra na području Općine Drenovci, Općine Gunja, Općine Stari Mikanovci

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner