Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Izmjene i dopune DPUO Gunja

 REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPćINA GUNJA 

 Klasa:350-02/11-01/376

Urbroj:2212/07-11-01

U Gunji,15.veljače 2011. godine  

 SVIMA

 

 

Predmet: IZMJENA I DOPUNA PPUO GUNJA

 Poziv na prethodnu raspravu  - dostavlja se,  

Sukladno članku 83. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07), Općina Gunja zakazuje prethodnu raspravu u tijeku izrade nacrta prijedloga Plana. 

Prethodna rasprava održati će se dana 02.ožujka 2011. godine u 12.00 sati u prostorijama Općine Gunja, Ulica V.Nazora 317 B. 

U prilogu poziva dostavljamo Vam radni materijal za Izmjenu i dopunu PPUO Gunja za prethodnu raspravu.

Molimo Vas ukoliko ne možete prisustvovati prethodnoj raspravi da očitujete na dobiveni materijal za prethodnu raspravu.     

 S poštovanjem,

 

NAčELNIK

Vladimir Crnov,ing.grað.       

 

     REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

         OPćINA GUNJA 

  Na temelju članka 83. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07) i Odluke o izradi ili Programa mjera za unapreðenje stanja u prostoru („Službeni vjesnik službeno glasilo općine Gunja“ broj 2/2001, Načelnik Općine Gunja, objavljuje     

 PRETHODNU RASPRAVU u tijeku izrade Nacrta prijedloga

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREÐENJA OPćINE GUNJA  

  1. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjene i dopune prostornog plana ureðenja Općine Gunja održati će se dana 02.ožujka 2011.godini u 12.00 sati u prostorijama Općine Gunja, Ulica V.Nazora 317 B. 

2. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnih za razvoj, ureðenje i oblikovanje prostora  u obuhvata Plana.

 3. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama odreðenim posebnim propisima.  

NAčELNIK

Vladimir Crnov,ing.grað.  

Klasa: 350-02/11-01/377

Urbroj: 2212/07-11-01

U Gunji,15.veljače 2011. godine     

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner