Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

- Obavještavamo sve proizvođače povrća da su donešene mjere, postupci i evidencije kod poslova ubiranja i pakiranja povrtlarskih kultura radi suzbijanja širenja korona virusa i omogućavanja nesmetanog trženja. Navedni dokumenti opisuju sistematsku i preventivnu zaštitu zaposlenika, objekata, radnih i pomoćnih prostorija, uređaja, opreme i poljoprivrednih proizvoda te čovjekove okoline od prenošenja i širenja koronavirusa COVID-19. Molimo sve proizvođače da pažljivo pročitaju navedene mjere i postupke te da ih se pridržavaju.

MJERE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19 U PROIZVODNJI POVRĆA 28.03.2020.god.

RADNA UPUTA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA KORONAVIRUSA TIJEKOM RADA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

KONTROLNALISTA ZA KONTROLU SIMPTOMA KORONAVIRUSA

UPUTA o primjeni Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini,uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

U Nar. nov., br. 35/20 od 23. ožujka 2020. objavljene su sljedeće odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 21., 22. i 23. ožujka 2020.:

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj – s učinkom od 23.3.2020.

Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije rada epidemiološke službe i posebnih epidemioloških mjera vezanih uz virus SARS CoV-2 za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19 – s učinkom od 23.3.2020.

Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19 – s učinkom od 23.3.2020.

Odluka o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelji usluge taxi prijevoza – s učinkom od 21.3.2020.

Odluka o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti – s učinkom od 22.3.2020.

Odluka o radnom vremenu trgovina – s učinkom od 21.3.2020.

Vezano uz zabranu napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, zabrana se ne odnosi na

a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,

b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,

c. izvješćivanje javnosti,

d. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,

e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,

f. putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,

g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Prilikom ulaska i izlaska s ovih područja mora se posjedovati valjana propusnica koju izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

  • za okolnosti iz točke a., b., c., f. i g. odgovorne osobe u pravnoj osobi,
  • za okolnosti iz točke d. izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
  • za okolnosti iz točke e. nadležni stožeri civilne zaštite (to su stožeri civilne zaštite općina i gradova na kojem području osoba ima prebivalište ili stalni boravak).

Uz posjedovanje propusnice potrebno se pridržavati mjera socijalnog distanciranja i ne zadržavanja na javnim prostorima.

O propusnicama

Radi izbjegavanja socijalnog kontakta, preporučljivo je propusnice izdavati u elektroničkom obliku. Građanima koji iz vitalnih obiteljskih razloga traže propusnice od stožera civilne zaštite općina i gradova na čijem području imaju prebivalište ili stalni boravak preporučljivo je da na službenim internetskim stranicama svog grada ili općine provjere informacije o podnošenju zahtjeva elektroničkim putem (na koji e-mail se podnosi zahtjev i koji podaci se moraju dostaviti, npr. ime, prezime, OIB i dr.).

*Ovaj obrazac Propusnice nalazi se u Prilogu I. Odluke, te se lako možete preslikati u word dokument i potom otisnuti u nekoliko primjeraka (stanu 4 na A4 format). Poslodavci mogu kreirati vlastite propusnice i izdavati ih putem e-maila, a bitno je da imaju sve elemente kao propusnica iz Priloga I. Odluke. Takvu propusnicu u e-obliku zaposlenici mogu imati na svojim mobilnim uređajima.

Kao što je vidljivo iz objavljenog obrasca propusnice, pečat i potpis odgovorne osobe nisu uvjet, ali u svrhu pravne sigurnosti i sprječavanja zlouporaba preporučamo da na propusnici ili iz bilo kakve popratne prepiske (npr. e-maila) budu vidljivi ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je izdala propusnicu uz potpis te pečat ako ga pravna osoba ima i koristi.

S obzirom na upite naših pretplatnika statusu poslovnih partnera poslodavca, a koji također dolaze u njegove prostorije iz drugih mjesta i gradova pa čak i drugih država (npr. poslodavac čeka isporuku robe od poslovnog partnera u Sloveniji ili mu tvrtka iz drugog grada održava informatičke sustave), činjenica je da Odlukom Stožera ti odnosi nisu obuhvaćeni. Stoga smatramo da je jedini način premošćivanja ovog problema da odgovorna osoba poslodavca izdaje propusnicu i za te osobe, kao i za svoje zaposlenike.

O skraćivanju radnog vremena u trgovinama

Radi zaštite djelatnika u trgovinama kojima je, sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (»Narodne novine« br. 32/20), dopušten rad, kao i zbog mogućnosti preraspodjele djelatnika i učinkovitog upravljanja ljudskim resursima, određuje se radno vrijeme u tim trgovinama od 8,00 do 17,00 sati.

Nar. nov., br. 34/20 od 21. ožujka 2020.

Odluka o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu – s učinkom od 21.3.2020.

Odluka o privremenoj obustavi javnog promet – s učinkom od 22.3.2020.

Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima – s učinkom od 21.3.2020.

 

Nar. nov., br. 33/20 od 20. ožujka 2020.

Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja – s učinkom od 20.3.2020.

Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva – učinkom od 20.3.2020.

Odluka o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta – s učinkom od 20.3.2020.

Odluka Klasa: 810-06/20-01/7, Urbroj: 511-01-300-20-4 od 19. ožujka 2020. (o zabrani uplovljavanja u morske luke i luke unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj brodovima u međunarodnoj plovidbi koji imaju obvezu samoizolacije ili karantene) – s učinkom od 19.3.2020.

Odluka o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske – s učinkom od 19.3.2020.

 

Nar. nov., br. 32/20 od 19. ožujka 2020.

Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja – s učinkom od 19.3.2020.

Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske – s učinkom od 19.3.2020.

 

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner