Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA O ISPLATI SREDSTAVA ŽURNE POMOĆI ZA DJELOMIČNU SANACIJU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE U 2019.G.

Općinsko vijeće Općine Gunja je na svojoj sjednici održanoj dana 24. veljače 2020.g. donijelo Odluku o isplati sredstava žurne pomoći za djelomičnu sanaciju štete od prirodne nepogode u 2019.g.(„Službeni vjesnik Općine Gunja“ br. 01/20). Navedenom Odlukom odobrena je žurna pomoć u svrhu djelomične sanacije štete od prirodne nepogode u 2019.g. oštećenicima fizičkim osobama koje nisu poduzetnici u smislu Zakona, a koji su pretrpjeli štetu na imovini (građevini), posebice ugroženim skupinama, starijim i bolesnima i ostalima kojima prijeti ugroza zdravlja i života na području zahvaćenom prirodnom nepogodom iz 2019.g.

Vrijednost novčanih sredstava žurne pomoći iznosi ukupno: 10.000,00 kuna.

Sukladno navedenoj Odluci, dana 30. ožujka 2020.g. Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja je isplatio sredstva na račune oštećenika.

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner