Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ZAPOČINJE REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI VLADIMIRA NAZORA U GUNJI OD KBR. 114 – 206

 

ZAPOČINJE REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI VLADIMIRA NAZORA U GUNJI OD KBR. 114 – 206

Idućeg tjedna započinje rekonstrukcija i izgradnja nogostupa u ulici Vladimira Nazora u Gunji.

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće pješačke staze u dijelu ulice Vladimira Nazora u Gunji u duljini cca 665,00 m, od kućnog broja 114, prema zapadu, do kućnog broja 206, odnosno do k.č.2470. Rekonstrukcija će se izvesti uz rub susjednih, privatnih parcela sa desne (južne) strane na način da se postojeća konstrukcija ukloni i ugradi nova.

Pješačka staza će se izvesti u prosječnoj širini 1,50 m.

Na tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala debljine 25 cm, izvodi se trup asfaltiranog nogostupa debljine 5 cm, AC11 surf BIT50/70 AG4M4.

Pješačke staze bit će omeđene betonskim parkovnim rubnjacima 6/20/100 cm, prema poprečnom presjeku u grafičkom dijelu ovog projekta.

Ukupna širina zahvata je 1,50 m, dubina zahvata 30 cm, u duljini cca 665 m.
Položajno će se novo projektirani nogostup smaknuti za od 0,20 do 0,50 m od privatnih parcela, te će se taj prostor, definiran sa vlasnicima ili betonirati ili urediti zemljom iz iskopa, kao sto je predviđeno troškovnikom.

Novo projektirana niveleta pješačke staze uvjetovana je visinom postojeće pješačke staze, tj. uglavnom će pratiti postojeći teren, a na mjestima gdje je to potrebno izvršit će se veće ili manje korekcije visinskih elemenata .

Odvodnja oborinske vode s pješačke staze predviđena je poprečnim nagibom od 1% kako bi se voda sa pješačke staze odvela uz zelenu površinu.

Obavještavamo mještane Gunje ukoliko postoji potreba rekonstrukcije ili priključka na vodu, struju, telefon ili plin građevina koje se nalaze na ruti gdje se izvode radovi, da to učine tijekom izvršenja projekta kako bi se izbjeglo naknadno raskapanje nogostupa.

OPĆINSKI NAČELNIK

Anto Gutić, mag.nov.

- Analiza investicijskog projekta – nogostupi

- Prilog 1 uz Analizu – crteži nogostupa

 

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner