Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SANACIJA ODLAGALIŠTA KRAPLJA

Dana 13. kolovoza 2020. godine je objavljeno prethodno savjetovanje za izvođenje dijela radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Kraplja u Gunji – faza 2.

Savjetovanje završava dana 18. kolovoza 2020. godine.

Link za savjetovanje:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4169435

Ukupna procijenjena vrijednost nabave, bez poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a) iznosi 1.100.000,00 kuna.

Planirani rok za završetak radova jeste kraj 2020. godine.

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner