Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pristup informacijama
title Filter     Prikaži # 
1 Odluka o cjeniku za naknadu troškova ponovne uporabe informacija
2 IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017.g.
3 IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016.g.
4 Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
5 Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
6 IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2015.g.
7 Plan savjetovanja Općine Gunja sa zainteresiranom javnošću u 2016.g.
8 Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova
9 Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
10 ODLUKA o dopunama Statuta Općine Gunja (Službeni vjesnik 3/15)
11 ODLUKA o izmjeni članka 62. Statuta Općine Gunja (Službeni vjesnik 10/13)
12 ODLUKA o izmjeni članka 29. i 47. Statuta Općine Gunja (Službeni vjesnik 5/13)
13 Statut Općine Gunja (Službeni vjesnik 03/13)
14 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
15 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
16 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
17 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
18 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
19 Zahtjev za pristup informacijama
20 Odluka o imenovanju osobe za informiranje