Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Pristup informacijama
title Filter     Prikaži # 
1 PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JUO OPĆINE GUNJA
2 STATUT OPĆINE GUNJA IZ 2018.g.
3 IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018.g.
4 Odluka o cjeniku za naknadu troškova ponovne uporabe informacija
5 IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017.g.
6 IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016.g.
7 Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
8 Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
9 IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2015.g.
10 Plan savjetovanja Općine Gunja sa zainteresiranom javnošću u 2016.g.
11 Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova
12 Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
13 ODLUKA o dopunama Statuta Općine Gunja (Službeni vjesnik 3/15)
14 ODLUKA o izmjeni članka 62. Statuta Općine Gunja (Službeni vjesnik 10/13)
15 ODLUKA o izmjeni članka 29. i 47. Statuta Općine Gunja (Službeni vjesnik 5/13)
16 Statut Općine Gunja (Službeni vjesnik 03/13)
17 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
18 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
19 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
20 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »
Stranica 1 od 2

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner