Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Projekti


Natječaj za tip operacije 6.2.1.

 

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane prijavitelje da je dana 04. svibnja 2020.godine objavljen Natječaj za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti, podnošenje prijava od 04. lipnja 2020.godine, a krajnji rok za prijave jeste 04. kolovoza 2020.godine.

Korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Visina javne potpore: 50.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Svrha natječaja: Svrha ovoga Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Cerjani j.do.o. će svim zainteresiranim prijaviteljima pružiti svu potrebnu pomoć oko pripreme i same prijave na natječaj i to bez naknade.

 

 

ODOBRENI PROJEKTI

 

„Rekonstrukcija ceste u Hrastovoj ulici”

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je dana 30. travnja 2020.godine na svojim službenim stranicama objavilo Odluku o odabiru projekata za sufinanciranje u 2020.godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Općina Gunja je dana 02. ožujka 2020.godine podnijela zahtjev po Javnom pozivu za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema gore navedenom Programu za rekonstrukciju ceste u Hrastovoj ulici. Temeljem istoga, odobren je iznos od 300.000,00 kuna.


„Nabavka opreme za komunalnu djelatnost”

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je dana 04. svibnja 2020. godine na svojim službenim stranicama objavilo popis odabranih projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za sufinanciranje u 2020.godini.

Na popisu odobrenih projekata jeste i prijava Općine Gunja koja je podnijela zahtjev za sufinanciranje dana 27. veljače 2020.godine za nabavku opreme za komunalne djelatnosti.

Temeljem istog  zahtjeva Općini Gunja je odobren ujedno i maksimalni iznos sredstava za sufinanciranje prethodno navedenog projekta u iznosu od 168.000,00 kuna.

 

 

ZAPOČINJE REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI VLADIMIRA NAZORA U GUNJI OD KBR. 114 – 206

 

ZAPOČINJE REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI VLADIMIRA NAZORA U GUNJI OD KBR. 114 – 206

Idućeg tjedna započinje rekonstrukcija i izgradnja nogostupa u ulici Vladimira Nazora u Gunji.

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće pješačke staze u dijelu ulice Vladimira Nazora u Gunji u duljini cca 665,00 m, od kućnog broja 114, prema zapadu, do kućnog broja 206, odnosno do k.č.2470. Rekonstrukcija će se izvesti uz rub susjednih, privatnih parcela sa desne (južne) strane na način da se postojeća konstrukcija ukloni i ugradi nova.

Pješačka staza će se izvesti u prosječnoj širini 1,50 m.

Na tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala debljine 25 cm, izvodi se trup asfaltiranog nogostupa debljine 5 cm, AC11 surf BIT50/70 AG4M4.

Pješačke staze bit će omeđene betonskim parkovnim rubnjacima 6/20/100 cm, prema poprečnom presjeku u grafičkom dijelu ovog projekta.

Ukupna širina zahvata je 1,50 m, dubina zahvata 30 cm, u duljini cca 665 m.
Položajno će se novo projektirani nogostup smaknuti za od 0,20 do 0,50 m od privatnih parcela, te će se taj prostor, definiran sa vlasnicima ili betonirati ili urediti zemljom iz iskopa, kao sto je predviđeno troškovnikom.

Novo projektirana niveleta pješačke staze uvjetovana je visinom postojeće pješačke staze, tj. uglavnom će pratiti postojeći teren, a na mjestima gdje je to potrebno izvršit će se veće ili manje korekcije visinskih elemenata .

Odvodnja oborinske vode s pješačke staze predviđena je poprečnim nagibom od 1% kako bi se voda sa pješačke staze odvela uz zelenu površinu.

Obavještavamo mještane Gunje ukoliko postoji potreba rekonstrukcije ili priključka na vodu, struju, telefon ili plin građevina koje se nalaze na ruti gdje se izvode radovi, da to učine tijekom izvršenja projekta kako bi se izbjeglo naknadno raskapanje nogostupa.

OPĆINSKI NAČELNIK

Anto Gutić, mag.nov.

- Analiza investicijskog projekta – nogostupi

- Prilog 1 uz Analizu – crteži nogostupa

 

 

Urbanistički plan Velebit

Odaberite poveznicu za preuzeti

UP Velebit

   
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 3

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner