Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility gunja.hr
 

Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA NAČELNIKA - ODOBRENE OSOBE - JAVNI RADOVI 2020.g.

ODLUKA NAČELNIKA - 14.08.2020.g.

 

REKONSTRUKCIJA HRASTOVE ULICE

Prošlog tjedna završen je postupak javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji Hrastove ulice. Donesena je odluka o odabiru izvođača radova.

Krajem ovoga tjedna uslijedit će potpisivanje ugovora sa izvođačem. Radove na rekonstrukciji Hrastove ulice će izvoditi JET SET d.o.o., Vrbanja. Najkasnije u roku od 7 dana od potpisa ugovora, izvođač je dužan predati naručitelju terminski plan izvođenja radova.

Naručitelj planira izvođača uvesti u posao u najdužem roku od 30 (trideset) dana od sklapanja ugovora, odnosno čim se stvore uvjeti za uvođenje u posao. Izvođač se obvezuje započeti radove odmah po uvođenju u posao, a dužan ih je završiti u najdužem roku od 90 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao. Sve prethodno navedeno je sadržano u ugovoru o javnoj nabavi Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Hrastovoj ulici u Gunji.

 

SANACIJA ODLAGALIŠTA KRAPLJA

Dana 13. kolovoza 2020. godine je objavljeno prethodno savjetovanje za izvođenje dijela radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Kraplja u Gunji – faza 2.

Savjetovanje završava dana 18. kolovoza 2020. godine.

Link za savjetovanje:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4169435

Ukupna procijenjena vrijednost nabave, bez poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a) iznosi 1.100.000,00 kuna.

Planirani rok za završetak radova jeste kraj 2020. godine.

 


Stranica 9 od 119

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner