Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility gunja.hr
 

Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SANACIJA ODLAGALIŠTA KRAPLJA - FAZA 2.

Sanacija odlagališta Kraplja- faza 2.

Nakon provedenog postupka nabave za izvođenje dijela radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Kraplja u Gunji - faza 2., dana 23. rujna 2020.godine donesena je odluka o odabiru ponuditelja.

Ponuditelj čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi jeste Sokol d.o.o., Vinkovci sa cijenom ponude od 1.073.741,56 kuna sa PDV-om.

 

POTPISIVANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI BR.1 RADOVI NA IZGRADNJI GOSPODARSKE ZONE "VELEBIT"

Potpisivanje ugovora o javnoj nabavi broj 1. radovi na izgradnji gospodarske zone „Velebit”

Dana 16. rujna 2020. godine Općina Gunja koju zastupa općinski načelnik Anto Gutić i zajednica ponuditelja: Izgradnja – VVK d.o.o., Vinkovci i Cestorad d.o.o., Vinkovci, zaključili su Ugovor o javnoj nabavi broj 1. radovi na izgradnji gospodarske zone „Velebit”.

Ukupna vrijednost radova koji se imaju izvršiti po ovom ugovoru iznose 2.353.952,20 kuna s PDV-om. Svi radovi koji se odnose na prethodno navedeni ugovor, trebaju biti završeni najkasnije do 28. veljače 2021.godine.

 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NUŽNOJ MJERI OGRANIČAVANJA RADNOG VREMENA UG.OBJEKTA "BAROVI"

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NUŽNOJ MJERI OGRANIČAVANJA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ KATEGORIJE "BAROVI" - 22.09.2020.g.

 


Stranica 4 od 119

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner