PRORAČUN OPĆINE GUNJA ZA 2016. g.

PRORAČUN OPĆINE GUNJA za 2016.g.

PRORAČUN OPĆINE GUNJA ZA 2016.g.

I REBALANS OPĆINSKOG PRORAČUNA za 2016.g.

II REBALANS OPĆINSKOG PRORAČUNA za 2016.g.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA za 2016.g.

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA za 2016.g.