Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekti
 

Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Projekti


POTPISIVANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI BR.1 RADOVI NA IZGRADNJI GOSPODARSKE ZONE "VELEBIT"

Potpisivanje ugovora o javnoj nabavi broj 1. radovi na izgradnji gospodarske zone „Velebit”

Dana 16. rujna 2020. godine Općina Gunja koju zastupa općinski načelnik Anto Gutić i zajednica ponuditelja: Izgradnja – VVK d.o.o., Vinkovci i Cestorad d.o.o., Vinkovci, zaključili su Ugovor o javnoj nabavi broj 1. radovi na izgradnji gospodarske zone „Velebit”.

Ukupna vrijednost radova koji se imaju izvršiti po ovom ugovoru iznose 2.353.952,20 kuna s PDV-om. Svi radovi koji se odnose na prethodno navedeni ugovor, trebaju biti završeni najkasnije do 28. veljače 2021.godine.

 

REKONSTRUKCIJA HRASTOVE ULICE

Prošlog tjedna završen je postupak javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji Hrastove ulice. Donesena je odluka o odabiru izvođača radova.

Krajem ovoga tjedna uslijedit će potpisivanje ugovora sa izvođačem. Radove na rekonstrukciji Hrastove ulice će izvoditi JET SET d.o.o., Vrbanja. Najkasnije u roku od 7 dana od potpisa ugovora, izvođač je dužan predati naručitelju terminski plan izvođenja radova.

Naručitelj planira izvođača uvesti u posao u najdužem roku od 30 (trideset) dana od sklapanja ugovora, odnosno čim se stvore uvjeti za uvođenje u posao. Izvođač se obvezuje započeti radove odmah po uvođenju u posao, a dužan ih je završiti u najdužem roku od 90 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao. Sve prethodno navedeno je sadržano u ugovoru o javnoj nabavi Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Hrastovoj ulici u Gunji.

 

SANACIJA ODLAGALIŠTA KRAPLJA

Dana 13. kolovoza 2020. godine je objavljeno prethodno savjetovanje za izvođenje dijela radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Kraplja u Gunji – faza 2.

Savjetovanje završava dana 18. kolovoza 2020. godine.

Link za savjetovanje:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4169435

Ukupna procijenjena vrijednost nabave, bez poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a) iznosi 1.100.000,00 kuna.

Planirani rok za završetak radova jeste kraj 2020. godine.

 

PRIJAVA OPĆINE GUNJA NA NATJEČAJ IZ LRS LAG-a- "ŠUMANOVCI" ZA T.O.3.1.1.

U vezi prijave Općine Gunja na Natječaj iz LRS LAG-a "Šumanovci" za T.O. 3.1.1. "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", a koja se odnosi na opremanje Društvenog doma, proveden je postupak nabave. Za nabavku trakastih zavjesa i pokretne pozornice donesena je Odluka o odabiru. Za nabavku multimedijalne opreme je ponovljen poziv za prikupljanje ponuda jer se na objavljeni poziv nije javio nitko.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 195.438,50 kn. Cjelokupni iznos će biti financiran iz EU sredstava.

 

POSTAVLJANJE RASVJETNIH STUPOVA

Završeni su radovi na postavljanju pet rasvjetnih stupova. Dva rasvjetna stupa su postavljena u ulici Ante Starčevića, u blizini groblja Plitina i kod skretanja u ulicu Mak Dizdara, jedan kod kružnog toka i to kod skretanja u ulicu Ante Starčevića, jedan u blizini moto kluba Cvelf, te jedan kod škole. Time će se pridonijeti još boljem osvjetljenju prometnica u tom dijelu naselja kao i sigurnije kretanje pješaka.

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 4

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner