Category: Općinsko vijeće

RADNA TIJELA

RADNA TIJELA

MANDATNA KOMISIJA – 9/20 1. Vlado Brkić 2. Iris Turbić 3. Stipica Mišura ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE – 14/19 1. Draženka Kelava 2. Jasminka Kurtović 3. Stipica Mišura ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK...